Österåkers kommuns logotype

Tillstånd för torg och allmän plats

Våra gator och torg är till för alla. Ibland behövs det en ansökan eller ett tillstånd om du vill använda platsen till något annat än vad den är avsedd för. Vill du hyra en torgplats, ställa upp en container, sätta upp en reklamskylt, gräva i gatan eller köra tunga transporter så finns det du behöver veta här.

Med allmän plats eller offentlig plats som det också kan kallas, menas allmänna vägar, gator, trottoarer, torg, parker eller liknande. Det är oftast kommunen som äger platsen men det finns även privatägd allmän plats.
För att få använda allmän plats för krävs det ofta tillstånd. Du måste ansöka om tillstånd för offentliga tillställningar, allmänna sammankomster och nyttjande av offentlig plats. Exempel på nyttjande av allmän plats är: byggetablering, containeruppställning, uteservering, reklamskyltar, filminspelning och mobilkransuppställning.

Myndigheten som ger tillstånd för upplåtelse av allmän plats i Österåker är Polismyndigheten i Stockholms läns tillståndsenhet.

Så här gör du för att söka tillstånd:

  • Sök tillstånd hos Polismyndigheten. På deras hemsida finns ansökningsblankett och vilka uppgifter som behövs för en komplett ansökan.
  • Polismyndigheten utfärdar därefter ett tillståndsbevis om det inte finns hinder för godkännande av ansökan.

Polisen tar ut en avgift för handläggning av ärendet, se polisens hemsida. Kommunens avgifter för olika verksamheter på offentlig plats regleras enligt särskild taxa.

Ansöka om tillstånd hos Polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tekniska nämndens taxor och avgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Olovlig användning av kommunal mark

Läs mer om vad olovlig användning av kommunal mark, vad en olovlig anläggning är och om ditt ansvar som fastighetsägare.

Olovlig användning av kommunal mark

Torghandel

Den som vill bedriva torghandel på Storängstorget kan hyra en plats av kommunen. Platserna hyrs ut för en dag i taget eller som fast plats under maximalt sex månader i taget.

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Österåkers kommun , 494.5 kB, öppnas i nytt fönster.. , 59.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Bifoga alltid en karta till din ansökan om plats på Storängstorget , 59.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan även kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information eller om du vill boka en plats: trafik@osteraker.se

Tillåtelse att köra på Storängstorget

Det är endast utryckningsfordon och driftentreprenörer som får köra på torget. Andra som har behov av att tillfälligt köra in på torget måste söka dispens hos Infrastruktur och anläggningsavdelningen.

Ansökan görs på blanketten Dispens från Lokal trafikföreskrift. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mejla din ansökan till: trafik@osteraker.se

Transportdispens

En transportdispens är ett särskilt tillstånd som krävs för breda, långa och tunga transporter.

  1. Går transporten inom Österåkers kommun skickar du ansökan till trafik@osteraker.se
  2. Om transporten berör flera kommuner skickar du ansökan till den Trafikverksregion där transporten startar. Trafikverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om vilka uppgifter du behöver ange hittar du i dokumentet Ansökan om Transportdispens , 86.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Andra tillstånd som kan behövas i samband med markupplåtelse

Publicerad:
Senast uppdaterad: