Österåkers kommuns logotype

Lekplatser och aktivitetsparker

Två barn leker i ett turkosfärgat litet trähus.

Järnvägslekparken vid Åkersberga station.

Upptäck en hel sagovärld! Varje lekplats i Österåker har något alldeles överraskande. En traktor, en ångbåt, en rutchkana från ett hus, en klätterborg, ett långt tåg, klätterväggar eller en hel trollskog! Välkommen att uppleva ett äventyr på hemmaplan!

Utöver lekplatser så finns även tre aktivitetsparker. Deras utformning är framtagna i dialog med unga 7-20 år, men vänder sig som helhet till alla åldrar.

Lekplatser

Om lekplatsen

 • Anpassad för barn mellan 1 och 12 år.
 • På Breviksbadet

Tillgänglighetsanpassning

 • Nej, lekplatsen är inte tillgänglighetsanpassad.
 • Vid badet finns en badramp som är tillgänglighetsanpassad.

Utrustning och omgivning

 • Gungor för små och större barn, klätterlek, sandlåda med tillbehör, vippgunga, lekhus och liten rutschkana. Alla lekredskap är samlade i sandytan.
 • Beachvolley
 • Utegym
 • Bänkar, bord och papperskorg
 • Grillplats
 • Det finns toalett, bad, kiosk (sommartid vid bra väder), minigolf. Grillplatser finns i området

Hitta hit

Parkering och kommunikationer

 • Parkering finns vid badet.
 • Busshållplatsen Lerviksvägen, på Margretelundsvägen, trafikeras av buss 622.
 • Cykelväg finns mellan Tråsättra/Margretelund samt från Gårdslöten till infarten Brevik/Lervik.
Breviksbadets lekplats

Breviksbadets lekplats

Om lekplatsen

 • Anpassad för barn mellan 1 och 12 år.
 • I villaområdet mellan Fredenvägen och Klockarvägen.

Tillgänglighetsanpassning

 • Delvis tillgänglighetsanpassad med vissa lekredskap och med gummiyta och hårda grusgångar.
 • Lekplatsen, ligger i ett grönområde med hårdgjorda gångar.

Utrustning och omgivning

 • Multigunga - en större gunga som kan användas av flera samtidigt och sandlåda båda dessa passar även för barn med funktionsnedsättning. Gungdjur, och klätterlek.
 • Bänkar, bord och papperskorgar.
 • Lekplatsen renoverades och tillgänglighetsanpassades delvis 2007.
 • Ligger i ett större parkområde med buskar, träd, gräs och är delvis kuperat.
 • Intill lekplatsen finns en liten naturyta med sten och stora träd.
 • Närmsta trafikmiljö är Fredenvägen utanför villabebyggelsen.

Hitta hit

<

Parkering och kommunikationer

 • Busshållplatsen Båtstorp, på Sockenvägen, trafikeras av buss 623.
Bild på en lekplats vid Fredenvägen

Fredenvägens Lekplats

Om lekplatsen

 • Anpassad för alla åldrar.
 • Centrala Åkersberga vid stationen.

Tillgänglighetsanpassning

 • Delvis tillgänglighetsanpassad men gummimatta och hårdgjorda ytor.

Utrustning och omgivning

 • Små lekhus
 • En småbarnslekplats som omgärdas av staket
 • Bänkar, bord och papperskorg
 • Belysning
 • Nyinvigdes 2022, efter totalrenovering.
 • Närmsta trafikmiljö är en anslutande väg längs Västra Banvägen
 • Toaletter finns vid stationen

Hitta hit

<

Parkering och kommunikationer

 • Parkering hänvisas till kommunens infartsparkeringar i första hand.
 • Bussstationen och Roslagsbanan finns i direkt anslutning till parken, med en kort promenad från centrum via trappa/hiss.
Bild på lekplatsen vid Järnvägsparken

Järnvägsparkens lekplats

Om lekplatsen

 • Anpassad för barn mellan 1 och 7 år.
 • Centrala Åkersberga
 • I radhusområdet söder om Hantverksvägen.

Tillgänglighetsanpassning

 • Delvis tillgänglighetsanpassad men gummimatta och hårdgjorda ytor.

Utrustning och omgivning

 • Stor sandlåda med bakbord, kulle med en liten rutsch för de mindre barnen, olika typer av gungor, lekskulptur i form av en krabba, jättekarusell.
 • Stora gräsytor för bollspel med ett fotbollsmål.
 • Bänkar, bord och papperskorg.
 • Grillplats.
 • Belysning.
 • Totalrenoverades 2017.
 • Ligger på en allmänning i anslutning till naturmark och ett fornminnesområde. I parken finns buskar, träd, gräs och blommor.
 • En ekbacke finns i direkt anslutning till lekplatsen lämplig för naturlek.
 • Förskola finns i närheten och lekplatsen är ofta välanvänd av små barngrupper.
 • Närmsta trafikmiljö är en gång- och cykelbana längs Hantverksvägen.

Hitta hit

Parkering och kommunikationer

 • Närmsta parkeringsmöjlighet finns vid Hantverksvägen. Parkering finns även vid Alceahuset.
 • Busshållplats finns vid Hackstavägen
Bild på lekplatsen vid Hantverksvägen

Hantverksvägens lekplats

Om lekplatsen

 • Anpassad för barn mellan 1 och 10 år
 • I bostadsområdet Kanalstaden.

Tillgänglighetsanpassning

 • Delvis tillgänglighetsanpassad med hårdgjorda gångytor.

Utrustning och omgivning

 • Båtlek, sandlåda och kompisgunga
 • Bänkar, bord och papperskorg
 • Cykelställ
 • Parkeringsytor och vägar i nära anslutning

Hitta hit

Parkering och kommunikationer

 • Närmsta hållplats för lokaltrafik är Åkersberga station som trafikeras med bussar och Roslagsbanan.
Bild av Seglarparkens lekplats

Seglarparkens lekplats

Om lekplatsen

 • Anpassad för barn mellan 1 och 15 år.
 • Centrala Åkersberga.
 • På parkmark bakom ett flerfamiljshus.

Tillgänglighetsanpassning

 • Delvis tillgänglighetsanpassad med vissa lekredskap, gummiyta och hårda grusgångar.
 • Gummimatta möjliggör att rullstolsbundna kan ta sig fram.
 • Några lekredskap är anpassade för barn med funktionsnedsättning, exempelvis upphöjd sandlåda.

Utrustning och omgivning

 • Gungbräda, gungdjur, sandlåda, rutschbana i form av 2 stycken rör, tåg, basketkorg och linbana.
 • Bänkar, bord och papperskorg finns.
 • Lekredskapen är delvis separerade för små och stora barn.
 • Ligger i ett större parkområde med buskar, träd, gräs och är delvis kuperat.
 • Förskola och skola finns i närheten, en ofta välanvänd lekplats av olika barngrupper.
 • Närmsta trafikmiljö är gång- och cykelbanan inne i grönområdet och Skolvägen som finns bakom flerfamiljshusen.

Hitta hit

Parkering och kommunikationer

 • Närmsta parkeringsmöjlighet finns på Skolvägen och Alceahusets parkering.
 • Busshållplatsen Storängsvägen, på Hackstavägen, trafikeras av buss 621 och 623.
Bild på Skolvägens lekplats

Skolvägens lekplats

Om lekplatsen

 • Anpassad för barn mellan 1 och 15 år
 • Intill Domaruddens friluftsgård.

Tillgänglighetsanpassning

 • Nej, lekplatsen är inte tillgänglighetsanpassad.
 • Grönområde saknar hårdgjorda tillfartsvägar och gångar. Sandytor runt lekredskapen.

Utrustning och omgivning

 • Klätterlek, rutsch, balanslek, gungor för små och stora barn, sandlåda och lekhus.
 • Bänkar, bord och papperskorgar.
 • Servering och toaletter finns i närliggande hus.
 • Lekredskapen är delvis separerade för små och större barn.
 • En bollplan med fotbollsmål och underlag av gräs.
 • Beachvolleybollplan med nät och underlag av sand.
 • Badplats med barnvänlig strand inom gångavstånd. Vid badplatsen finns grillplats.
 • Domaruddens friluftsområde med skog, sjöar och badplatser.
 • Vandringsstigar och motionsspår finns runt hela anläggningen.
 • Utegym
 • Närmsta trafikmiljö är en vändplan för sophämtning bakom huvudbyggnaden.

Hitta hit

Parkering och kommunikationer

 • Närmsta parkeringsplats finns i anslutning till Domaruddens friluftsanläggning
Bild på Domaruddens lekplats

Domaruddens lekplats

Om lekplatsen

 • Avsedd för barn mellan 1 och 10 år.
 • I Gottsunda nära Fredsborgsskolan vid Husbyvägen.

Tillgänglighetsanpassning

 • Delvis tillgänglighetsanpassad med vissa lekredskap och med gummiyta och hårda grusgångar.

Utrustning och omgivning

 • Babygungor och gungor till större barn. En kompisgunga, klätternät, rutschtorn, karusell, gungbräda, balansbom, gungdjur, sandlåda och flera lekhus.
 • Bänkar, bord och papperskorgar.
 • Ligger i ett naturområde med buskar, träd, gräs och är delvis kuperat.
 • Intill lekplatsen finns en liten naturyta med sten och stora träd.
 • Närmsta trafikmiljö är Husbyvägen intill boendebebyggelsen.

Hitta hit

Parkering och kommunikationer

 • Busshållplatsen Gottsunda, på Svinningevägen, trafikeras av buss 683.
Bild på Fredborgsparkens lekplats

Fredsborgsparkens lekplats

Om lekplatsen

 • Naturlekplats anpassad för barn mellan 3 och 10 år.
 • På Kolgärdet vid Trastsjöskogen.

Tillgänglighetsanpassning

 • Nej, naturlekplatsen är inte tillgänglighetsanpassad.

Utrustning och omgivning

 • Balanslek, repgång, tripp-, trapp-, trollstubbar, repbro, styltor, indianliknande tält, tre hängmattor, jätteorm och lekskulpturer.
 • Bänkar, bord och papperskorg
 • Grillmöjligheter finns.
 • Ligger i ett större naturområde intill Trastsjöskogen.
 • Det finns stora naturmarksytor och öppna ängsytor intill lekplatsen lämpliga för naturstudier, lek- och bollspel.
 • Möjlighet till naturpromenad längs spänger i området.Här finns i anslutning även en "trädslinga", ett lärande om träd, som är tillgänglighetsanpassad.
 • På promenadavstånd vid Valsjön ligger en badplats.
 • Närmsta trafikmiljö är Tråsättravägen.

Hitta hit

Parkering och kommunikationer

 • Närmsta parkeringsplats finns vid Kolgärdet, infart till Valsjöbadet
 • Busshållplatsen Knipvägen, trafikeras av buss 622 och 633
Bild på Kolgärdets Lekplats

Kolgärdets naturlekplats

Om lekplatsen

 • Anpassad för barn mellan 1 och 12 år.
 • I ett radhusområde.

Tillgänglighetsanpassning

 • Delvis tillgänglighetsanpassad med vissa lekredskap och hårda grusgångar.

Utrustning och omgivning

 • Gungor för små och större barn, klätterborg, sandlåda med tillbehör för barn med funktionsnedsättning, klätterkub, gungdjur och gungsvan.
 • Bänkar, bord och papperskorg.
 • Lekredskapen är delvis separerade för små och stora barn
 • Större naturmarksområde med skog och delvis kuperat, finns strax intill lekplatsen.
 • Närmsta trafikmiljö är Stekelvägen med vändplan.

Hitta hit

Parkering och kommunikationer

 • Busshållplatsen Skånsta, på Roslagsvägen, trafikeras av buss 623.
Bild på Stekelvägens lekplats

Stekelvägens lekplats

Om lekplatsen

 • Anpassad för barn mellan 1 och 12 år.
 • I ett radhusområde.

Tillgänglighetsanpassning

 • Delvis tillgänglighetsanpassning av vissa lekredskap, med gummiytor och asfaltvägar.

Utrustning och omgivning

 • Gungor för små och stora barn, klätterlek, sandlåda med tillbehör för barn med funktionsnedsättning, vippgunga, lekhus, liten rutschkana.
 • Bänkar, bord och papperskorg
 • Lekredskapen är separerade för små och stora barn
 • Naturmarksområde i närheten med skog, stora ekar och delvis kuperat som ligger 75 meter väster om lekplatsen.
 • Närmsta trafikmiljö är Vivelvägen och Getingvägen.

Hitta hit

Parkering och kommunikationer

 • Busshållplatsen Skånsta, på Roslagsvägen, trafikeras av buss 623. Gångpassage finns under Roslagsvägen.
Bild på Vivelvägens lekplats

Vivelvägens lekplats

Om lekplatsen

 • Anpassad till yngre barnen

Tillgänglighetsanpassning

 • Delvis tillgänglighetsanpassad med hjälp av gummi- och plattytor.

Utrustning och omgivning

 • Klätterlek, rutschkanor, en hinderbana, nya gungdjur, gungor och en cykelkarusell.
 • Naturlekskog ”Trollskogen” i direkt anslutning till lekplatsen med trollfigurer spridda i naturområdet.
 • Parkmark med stora trafikfria gräsytor.
 • Trädbeklädda kuperade fornminnesområden i form av fem gravfält med gravar från äldre och yngre järnålder.
 • Närmsta trafikmiljö är gång- och cykelbanan genom Skånsta samt Murkelvägen med vändplan.

Hitta hit

Parkering och kommunikationer

 • Busshållplats på Roslagsvägen, trafikeras av buss 621. Gångpassage finns under Roslagsvägen och därefter en kort promenad på cirka 11 minuter.
Bild på Skånstaparkens lekplats

Skånstaparkens lekplats

Om lekplatsen

 • Anpassad för barn mellan 1 och 12 år.
 • I ett villa- och parkområde.

Tillgänglighetsanpassning

 • Delvis tillgänglighetsanpassad med gummiytor.

Utrustning och omgivning

 • Rutschrör, gungor, gungdjur, balanslek, sandlåda och lekskulpturer.
 • Bänkar, bord och papperskorg.
 • Grillmöjligheter finns.
 • Effektbelysning.
 • Utomhusgym.
 • Ligger i ett större parkområde med buskar, träd, gräsytor och är delvis kuperat.
 • Naturmarksytor finns intill lekplatsen.
 • Närmsta trafikmiljö är gång- och cykelbanor intill lekplatsen och Kottvägen vid villabebyggelsen.
 • Hälsans stig passerar lekplatsen.

Hitta hit

Parkering och kommunikationer

 • Infartsparkering vid Trevehallen
 • Busshållplatsen Åkerstorp, på Sockenvägen, trafikeras av buss 623, 624
 • Busshållplatsen Oxenstjärnas väg, på Centralvägen, trafikeras av buss 623,626,628,635
Bild från Kottvägens lekplats

Kottvägens lekplats

Om lekplats

 • Anpassad för barn mellan 1 och 18 år.
 • I ett bostadområde

Tillgänglighetsanpassning

 • Delvis tillgänglighetsanpassad med gummiytor.

Utrustning och omgivning

 • Släntrutsch, gungdjur, balanslek, sandlåda, lekskulpturer, fotbollsplan med konstgräs, studsmatta, snurrlek, lekhus och hängmatta.
 • Bänkar, bord och papperskorg.
 • Grillmöjligheter finns.
 • Belysning.
 • Utomhusgym.
 • Ligger i ett större parkområde med buskar, träd, gräsytor och är delvis kuperat.

Hitta hit

Parkering och kommunikationer

 • Parkeringsmöjlighet finns vid Tuna stations infartsparkering.
 • Buss eller Roslagsbanan till Åkersberga station eller Roslagsbanan till Tuna station.
Bild på Oceanparkens lekplats

Oceanparkens lekplats

Om lekplatsen

 • Anpassad för barn mellan 1 och 12 år.
 • I ett villaområde.

Tillgänglighetsanpassning

 • Nej. lekplatsen är inte tillgänglighetsanpassad.
 • Är placerad i ett grönområde med nivåskillnader och utan hårdgjorda tillfartsgångar.

Utrustning och omgivning

 • Gungbräda, gungdjur, sandlåda, rutschbana, klätterställning och vippgunga.
 • Bänkar och papperskorg finns.
 • Ligger i ett större parkområde med buskar, träd, gräs och är delvis kuperat.
 • Närmsta trafikmiljö är lokalgatorna Andromedavägen och Åkersbergavägen utanför villabebyggelsen.

 Hitta hit

Parkering och kommunikationer

 • Parkering finns vid Åkersberga IP
 • Buss eller Roslagsbanan till Åkersberga station eller Roslagsbanan till Tuna station.

Bild på Orionparkens lekplats

Orionparkens lekplats

Om lekplatsen

 • Anpassad för barn mellan 1 och 12 år 

Tillgänglighetsanpassning

 • Nej, lekplatsen är inte tillgänglighetsanpassad.

Utrustning och omgivning

 • Gungor för små och större barn, kompisgunga, liten rutschbana, gungdjur, lekhus, sandlåda, gungbräda och lekskulpturer i form av tre katter.
 • Bänkar, bord och papperskorg.
 • Ligger i ett mindre parkområde med buskar, träd och en mindre gräsyta.

Hitta hit

Parkering och kommunikationer

 • Busshållplatsen Össebyvägen, på Sockenvägen, trafikeras av buss 624, 623.
Bild på lekplats i Åkerstorp

Karlslundsvägens lekplats

Om lekplatsen

 • Anpassad för barn mellan 1 och 12
 • I anslutning till en skola

Tillgänglighetsanpassning

 • Delvis tillgänglighetsanpassad med vissa lekredskap och med gummiyta och hårda grusgångar.

Utrustning och omgivning

 • Gungor för små och stora barn, klätterlek, sandlåda, gungdjur. Några lekredskap är anpassade för barn med funktionshinder exempelvis upphöjd sandlåda.
 • Bänkar, bord och papperskorg.
 • Lekredskapen är delvis separerade för små och stora barn.
 • Ett större naturmarksområde med buskar, träd och gräs, delvis kuperat.
 • Parkmark med stora gräsytor, buskage och trädplanteringar.
 • En boulebana finns intill lekplatsen.
 • Närmsta trafikmiljö är gång- och cykelbanan utmed Österskärsvägen samt Riddarvägen med vändplan.

Hitta hit

Parkering och kommunikationer

 • Närmsta parkeringsmöjlighet finns vid Österskärsskolan
 • Roslagsbanan till Tuna station.
Bild på Riddarvägens lekplats

Riddarvägens lekplats

Aktivitetsparker

Om aktivitetsparken

 • Anpassad för barn och ungdomar mellan 1 och 18 år.
 • Centrala Åkersberga
 • Bredvid äldreboendet och bostadshus samt I anslutning till naturområdet Kråkberget.

Tillgänglighetsanpassning

 • Ja. Hårdgjorda ytor, gummimatta och konstgräs.

Utrustning och omgivning

 • Hexagon gunga, snurrstolar,
 • Sandlåda, gungbräda och lekhus
 • Hinderbana
 • Bord och stolar i både sol och skugga, sittgradäng/scen och papperskorgar
 • Belysning, effektbelysning
 • Grill
 • Naturmark med skog. En promenadstig leder upp i skogsområdet till en träavsats där man kan njuta av utblickar över omgivningen
 • I Kråkberget finns linbana, en terrängrutschkana samt ett lektorn
 • Trästock utomhusgym
 • Konst i form av en skulptur

Hitta hit

Parkering och kommunikationer

 • Det finns inga parkeringsmöjligheter i direkt anslutning till parken
 • Närmsta parkering finns vid Alceahuset
 • Bra cykel- och gångvägar i hela området
 • Närmsta busshållplats, Norrgårdsvägen trafikeras av buss 623H
Bild på Kråkbergsparken aktivitetspark

Kråkbergsparkens aktivitetspark

Om aktivitetsparken

 • Anpassad för barn och ungdomar mellan 1 och 14 år.
 • Centrala Åkersberga

Tillgänglighetsanpassning

 • Ja. Hårdgjorda ytor, gummimattor och konstgräs.

Utrustning och omgivning

 • Kompisgungor, snurrlek, studsmatta, lekskulpturer.
 • Bänkar, bord och papperskorgar.
 • Effektbelysning.
 • Utomhusgym.
 • Fotbollsplan med konstgräs.
 • Basketkorg.
 • WiFi.
 • Ligger i stadsparken Åkers kanal. På sommartiden kan man ta del av båtlivet. Det finns större gräsytor runt omkring med buskar, träd och är delvis kuperat.
 • Närmsta trafikmiljö är gång- och cykelbanor intill lekplatsen samt Centralvägen .
 • Hälsans stig passerar lekplatsen.

Hitta hit

Parkering och kommunikationer

 • Närmsta parkeringsmöjlighet finns vid Hackstavägens återvändsplan intill Åkers kanal.
 • Busshållplatserna Hackstavägen och Oxenstiernas väg, på Centralvägen, trafikeras av buss 621, 623, 626, 628C, 635, 694.
Bild på Lillbroängens aktivitetspark

Lillbroängens aktivitetspark

Om aktivitetsparken

 • Anpassad för barn och ungdomar mellan 1 och 20 år.
 • I ett bostadsområdet

Tillgänglighetsanpassning

 • Ja. Hårdgjorda ytor, gummimatta och konstgräs.

Utrustning och omgivning

 • Studsmatta, klätterskulpturer, hoppstenar
 • Basketkorgar, skateutrustning, klättervägg, parkourställning, fotboll
 • Utomhusgym
 • Padelbana - Läs vilka regler som gäller för padelbanan , 157.2 kB.
 • Bord, stolar, snurrstolar, sittgradäng/scen och papperskorg
 • Belysning, effektbelysning
 • Grill
 • Naturmark med ekar

Hitta hit

Parkering och kommunikationer

 • Närmsta parkeringsmöjlighet finns vid Hantverksvägen. Parkering finns även vid Alceahuset.
 • Busshållplatsen Alceahuset, på Hackstavägen, trafikeras av buss 683.
Bild på Röllingbyparkens aktivitetspark

Röllingbyparkens aktivitetspark

Om aktivitetsparken

 • Anpassad för barn och ungdomar mellan 1 och 18 år.
 • I ett skogsområde mellan Norra Skogsrundan och Sabelbacken i Margretelund.

Tillgänglighetsanpassning

 • Ja. Hårdgjorda ytor, gummimatta och konstgräs.

Utrustning och omgivning

 • Rutsch, klätterställning, jättegunga
 • Fotbolls- och basketplan med konstgräs
 • Bänkar, bord, stolar, hammock och papperskorgar 
 • Utomhusgym
 • Boulebana
 • Belysning och effektbelysning
 • Platsen är omsluten av skog vilken har gallrats för att få ljus i parken och främja de bästa träden.
 • En mindre hundrastgård finns bredvid parken för den som vill leka med sin hund
 • Pulkaåkning i Norrabacken
 • Förskola finns i närheten, lekplatsen är ofta välanvänd av små barngrupper.

Hitta hit

Parkering och kommunikationer

 • Det finns inga parkeringsmöjligheter i direkt anslutning till parken.
 • Bra cykel- och gångvägar i hela området
 • Busshålplatserna Knipvägen eller Skogsrundan, på Tråsättravägen, trafikeras av buss 633, 622
En klätterställning i trä med rep i formen av ett spindelnät. Intill syns en rutschkana. I förgrunden en konstgräsplan.

Sabelbackens aktivitetspark.

Frågor och svar om lekplatser och aktivitetsparker

Hur ofta besiktigas lekplatserna, och vem gör det?

Lekplatserna besiktigas en gång om året. Det görs av certifierad besiktningsman.

Hur går en besiktning till?

Lekplatsen besiktigas enligt gällande föreskrifter enligt SS-EN 1177, svensk standard och Europanorm. I praktiken innebär det bland annat att lekutrustning som är sliten och trasig repareras, byts ut eller plockas bort. Besiktningen genomförs alltid av en certifierad besiktningsman som gör en kontroll av lekplatsen. Detta innebär att man undersöker och tittar efter fel som är synliga för blotta ögat. Utrustningen testas också för att se om det finns platser där barn kan fastna eller delar som de kan klämma sig på. Till sin hjälp använder besiktningsmannen olika typer av redskap som ska likna fingrar, händer, huvud och hår.

Finns besiktningsprotokollen att läsa?

Ja, det är alltid möjligt att kontakta kommunen och be om att få se protokollen. Mejla kommun@osteraker.se.

Vilka regler gäller för en lekplats i Sverige?

Det är svensk standard och Europanorm SS-EN 1177 som gäller för lekplatser i Sverige och den rättar vi oss efter. Sen finns även andra lagar och regler som vi följer, exempelvis plan- och bygglagen, ordningslagen och produktsäkerhetslagen.

Är det någon skillnad att låta barnen leka på en lekplats på vintern och sommaren?

Fallskyddsmaterialen har inte samma stötdämpande förmåga på vintern. Det beror på hur kylan påverkar materialen. Lekredskapen kan bli hala och stela på vintern. Barnens klädsel kan också inverka på motoriken.

Varför gör inte kommunen om lekställningar så att de är tryggare för alla åldersgrupper?

Varje lekställning på kommunens lekplatser är testad och godkänd i sin helhet från fabrik och får därför inte byggas om. Kommunen undersöker förutsättningarna för att sätta upp skyltar vid de lekställningar som är anpassade för större barn.

Var ska mitt barn leka om lekplatsen är anpassad för större barn?

Vi försöker att se till att det finns lekredskap som kan passa för olika åldersspann och motoriska förutsättningar på lekplatserna. Kommunen undersöker förutsättningarna för att sätta upp skyltar vid de lekställningar som är anpassade för större barn.

Varför sitter det inte skyltar med åldersgräns på alla lekredskap?

Barns motorik är olika för olika barn i samma ålder. Åldersgränsen är en rekommendation som beror av vad barnet själv klarar av. En del barn har lättare att hantera ett redskap beroende av sin mognad, vilket ofta är begränsande faktor för de barn som inte nått lika långt i mognaden.

Vad gör jag om något är trasigt?

Har du besökt en av kommunens lekplatser och upptäckt att något är trasigt? Då vill vi gärna att du gör en felanmälan så att vi får reda på detta. Felanmälan finns både som e-tjänst och som app.

 

Undvik rökning inom lekplatsområdet

För barnen och allas bästa ber vi dig att undvika rökning i och i nära anslutning till lekplatserna. Små barn kan lätt bli förgiftade om de smakar på fimpar och röken kan var störande för barn att inandas.

Publicerad:
Senast uppdaterad: