Vårt erbjudande

Österåkers kommun är en trygg arbetsgivare där du som medarbetare kan känna dig hemma och vara dig själv. Här finns välfärdsjobben där du får valfrihet och möjlighet att påverka ditt arbetsliv. Här får du möjlighet att växa!

I Österåkers kommun vill vi möjliggöra balans mellan jobb och fritid, så att du kan få din vardag att gå ihop. Våra liv ser olika ut men vi anser att alla ska ha möjlighet att förena arbete och privatliv, för ökad trivsel och harmoni.

Många av våra verksamheter har flexibel arbetstid som gör att du lättare kan styra över din tid genom att jobba mer när du behöver och mindre när det passar.

Som medarbetare i kommunen får du 2 000 kr i friskvårdsbidrag per år samt tillgång till en friskvårdsportal där du enkelt kan hitta och boka aktiviteter som till exempel yoga, golf, massage, ridning och simning. Där verksamheten tillåter får du möjlighet till en friskvårdstimme per vecka på arbetstid.

Vi uppmuntrar till aktivitet och rörelse eftersom vi vet att det har goda effekter på din hälsa och även på arbetsmiljön. Därför ser vi gärna att du och kollegorna antar någon av våra utmaningar som exempelvis 100 trappsteg, leta checkpoints med Hittaut eller genom att göra peppande filmer som inspirerar till rörelse.

Från och med 2022 finns även möjlighet för medarbetare som vill att beställa förmånscykel. Vi människor är utformade för att vara i rörelse men glömmer ibland bort hur viktigt det är!

Semesterlagen ger dig rätt till 25 semesterdagar per år och i Österåkers kommun får du dessutom fler dagar efter att du uppnått en viss ålder. Efter att du har fyllt 40 år har du 31 semesterdagar, och från det år du fyller 50 har du 32 semesterdagar.

I många av våra verksamheter kan du även omvandla semesterdagstillägget mot ännu mer ledig tid. Det innebär att du som har 25 dagars semester får 5 dagar extra ledigt och du som har 31 eller 32 dagars semester får 6 dagar extra ledigt.

Vi vill ge dig som medarbetare de bästa förutsättningarna för att må bra, trivas, göra ett bra jobb. Självklart vill vi att du ska stanna länge hos oss men vi vill också göra det vi kan för att hjälpa dig att hålla hela livet. I Österåkers kommun jobbar vi systematiskt för att förbättra medarbetares arbetsmiljö på alla nivåer. Vi bygger tillitsfulla relationer, jobbar för en ökad delaktighet och öppenhet samt tillåts prova och göra fel så att vi kan utvecklas.

Personalstöd

Som medarbetare har du tillgång till ett personalstöd (Falck Healthcare) dit du kan vända dig för råd och stöd i både arbetsrelaterade och privata frågor.

Vi har rökfri arbetstid och kan även erbjuda stöd till rökavvänjning för dig som vill sluta.


Du som går på betald föräldraledighet och har varit anställd under minst ett halvår hos oss får ett föräldrapenningtillägg.

Som medarbetare i kommunen omfattas du av kollektivavtalad tjänstepension. Tjänstepensionen tjänas in via KPA Pension som även hjälper dig när du har frågor och behöver rådgivning.

Du kan även få möjlighet att genom frivillig pensionsavsättning bruttolöneväxla till pension.

AllaKan är vår personalförening som anordnar hälsofrämjande och sociala aktiviteter för alla medarbetare, både på och utanför arbetstid. När du blir anställd i Österåkers kommun blir du automatiskt medlem och får möjlighet att prova på allt möjligt roligt. Några exempel på aktiviteter är att gå på teater, dansa, spela padel och åka skidor.

Trälhavets konstförening är en personalförening som vill främja intresset för konst, dels genom att lotta ut konstföremål bland föreningens medlemmar och dels ordna besök på olika utställningar och föredrag efter önskemål.

Österåker är en framtidskommun där dina idéer är välkomna. Vi är stolta över att kunna erbjuda meningsfulla välfärdsjobb där du får möjlighet att växa. I alla delar av vår organisation pågår olika spännande utvecklingsprojekt så att vi ständigt kan förbättras på olika sätt.

Som medarbetare vill vi att du ska våga prova nytt och även veta att det är okej att göra misstag då det leder till ny kunskap och utvecklingsmöjligheter. Vi välkomnar dina initiativ till nya sätt att arbeta för att utveckla både dig själv och verksamheten.

Genom nytänkade och olika typer av kompetensutveckling och lärande bidrar du som medarbetare även till andras lärande när du delar med dig av kunskaper och erfarenheter till kollegor. Om vi är öppna för både synpunkter och förbättringsförslag och ser utmaningar eller svårigheter som möjligheter kan vi i Österåkers kommun växa tillsammans.

Utvecklingsslussen

Har du en idé du vill testa? Medarbetare i Österåkers kommun kan skicka in sina utvecklingsinitiativ till vår Utvecklingssluss och på så vis ansöka om finansiering för genomförande. Målet är att hitta nya sätt att göra det vi redan gör - fast ännu bättre - eller att utveckla helt nya arbetssätt som hjälper kommunen att göra rätt saker för att kunna möta rådande förändringstryck och kommande utmaningar.

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Österåkers kommun arbetar för en sammanhängande process där det är tydligt hur uppföljningen av medarbetares utveckling, mål och lön hänger ihop. Som medarbetare genomför du och din närmsta chef årligen ett medarbetarsamtal med fokus på uppföljning och utveckling, och ett lönesamtal med fokus på uppföljning och prestation. I samband med medarbetarsamtalet ser ni över din individuella kompetensutvecklingsplan.

Gör karriär i Österåker!

Vi är glada över att våra medarbetare stannar länge och att det är också är många som gör en karriärresa inom kommunen - ett gott exempel på det är en av våra skolchefer som faktiskt började som barnskötare. Här finns goda chanser att börja i en roll och med tiden utvecklas, lära nytt och möta fler utmaningar för att växa i den takt det passar dig.

Ta del av några av våra medarbetares berättelser om hur det är att vara en del av laget Österåkers kommun och växa genom att byta roll.

Österåker är en trygg kommun att besöka och arbeta i. Här kan du möta andra människor, känna dig hemma och må bra. Vi är stolta över att kommunens ekonomi är stabil och välskött, eftersom det också bidrar till en trygg anställning för dig.

Som anställd i Österåkers kommun kan du få trygghet genom hela arbetslivet. Vi har kollektivavtal och en rad betydelsefulla
förmåner, så att du kan ha det bra både på och utanför jobbet.

Du är försäkrad

Alla medarbetare i Österåkers kommun är försäkrade genom AFA Försäkring.

Kompensation vid sjukdom

Skulle du bli sjuk får du sjuklön upp till 14 dagar. Om du skulle bli sjuk en längre period får du efter dessa 14 dagar ett extra belopp som motsvarar 10 procent av ditt lönebortfall. Detta gäller som längst till och med dag 90 i sjukperioden.

Samverkan med fackliga organisationer

I Österåkers kommun har vi ett samverkansavtal som innebär ett nära samarbete mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Den nära samverkan vi har gör att medarbetarnas möjlighet till delaktighet är stor samtidigt som vårt fokus på en trygg och hälsofrämjande arbetsmiljö ökar. Under Fackliga organisationer hittar du kontaktuppgifter till våra lokala fackliga representanter i Österåkers kommun.

Läs mer

I broschyren ​​​​"Säg hej till ditt kollektivavtal" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om förmåner för medarbetare som arbetar inom kommun.

Publicerad:
Senast uppdaterad: