Ledarkompass

En fiktiv kompass symboliserar hur chefer i kommunen navigerar i sitt ledarskap med hjälp av ledarkompassen.

Kompassen symboliserar hur chefer i kommunen navigerar i sitt ledarskap.

Som ledare i Österåker skapar du ett klimat som präglas av engagemang och delaktighet. Med ledarkompassen som utgångspunkt skapar du möjligheter för medarbetare och invånare att vara medskapare av framtidens Österåker och bidrar till gemenskap och en positiv utveckling för kommunens bästa.

Framåtblickande

Du håller dig uppdaterad om utvecklingen inom ditt område och arbetar aktivt för ständiga förbättringar i stort och smått. Du uppmuntrar dina medarbetare att våga utforska, tänka och prova nytt och du visar att det är ok att göra misstag då det leder till ny kunskap och nya utvecklingsmöjligheter.

Förtroendeskapande

Du skapar tillit genom att bygga relationer, visa vägen framåt och föregå med gott exempel. Du visar tillit till den profession och de medarbetare du leder och skapar en miljö där ni stöttar och tror på varandra. Du är ärlig, vågar prioritera och baserar dina beslut på fakta.

Möjliggörare

Du skapar goda förutsättningar för delaktighet genom öppen dialog och transparens. Du bidrar till en trygg och tillåtande arbetsmiljö och vågar låta alla ta plats. Du skapar engagemang genom delegering och utbildning samt möjliggör för såväl personlig som yrkesmässig utveckling hos dina medarbetare.

Tydlig

Du är tydlig med dina medarbetare rörande såväl individuella förväntningar som gemensamma målsättningar. Du arbetar för god struktur och tydliga rutiner och skapar tillsammans med ledarkollegor och medarbetare tydlighet i organisationen.

Publicerad:
Senast uppdaterad: