Medarbetarprofil

En fiktiv bild av ett roder symboliserar hur medarbetare i kommunen manövrerar i arbetsvardagen med hjälp av medarbetarprofilen.

Rodret symboliserar hur medarbetare i kommunen manövrerar i arbetsvardagen.

Som medarbetare i Österåker är du engagerad i kommunens framtid och vill delta aktivt i kommunens utveckling. Du ser din roll som en viktig del av kommunen som helhet och du bryr dig om ditt arbete, dina kollegor och dem du möter i verksamheterna.

Med invånaren i fokus arbetar du för att ständigt finna förbättringsmöjligheter och utveckla kommunens verksamheter. Med ett nyfiket och positivt förhållningssätt bidrar du till gott bemötande och hög kvalitet varje dag.

Medskapare

Du är, tillsammans med dina kollegor, aktiv och kreativ i ditt förhållningssätt och strävar efter att bidra till en positiv utveckling för den egna verksamhetens, kommunens och invånarnas bästa. Du vågar prova nytt och vet att det är okej att göra misstag eftersom det leder till ny kunskap och utvecklingsmöjligheter. Du deltar i arbetet på ett engagerat och stödjande vis och tar initiativ till nya sätt att utveckla och förbättra verksamheten.

Möjliggörare

Du tar egna initiativ till utbildning, vidareutveckling och lärande och bidrar även till andras lärande genom att dela med dig av kunskaper och erfarenheter till kollegor i organisationen. Med en positiv och uppmuntrade attityd underlättar du även för andra att vara aktiva, initiativtagande och engagerade. Du är öppen och mottaglig för synpunkter och förbättringsförslag och ser att utmaningar eller svårigheter möjliggör lärande och utveckling.

Lagspelare

Du är en viktig del i laget som utgör Österåkers kommun och ser hela organisationen som en del av ditt ansvar. I ömsesidig samverkan och i förtroende med ledare och kollegor skapar ni tillsammans en stark lagkänsla präglat av trygghet och tillit. Du bidrar till god stämning och ett öppet och transparent klimat på arbetsplatsen, låter andra komma till tals samt vågar ta och ge feedback. Du gör ditt yttersta i din position och stöttar dina kollegor så att ni tillsammans kan leverera goda resultat i linje med de gemensamma målen. I laget Österåker är vi stolta över den mångfald som finns på våra arbetsplatser.

Professionell

Som representant för kommunen utgör du en trygg och professionell grund i verksamheten. Du är saklig, utgår ifrån fakta och regelverk, är noggrann och pålitlig. Du bemöter kommunens invånare på ett vänligt och prestigelöst sätt, är flexibel och lösningsfokuserad och strävar efter att alltid ge bästa möjliga stöd och bemötande. Du håller dig informerad om kommunens övergripande målsättningar och bidrar tillsammans med dina kollegor för att uppnå dessa.

Publicerad:
Senast uppdaterad: