Kompetensförsörjning

En välfungerande kompetensförsörjning är avgörande för hur Österåkers kommun möter dagens och framtidens behov av kompetens. Vi behöver arbeta aktivt, strategiskt och operativt med att skapa bästa möjliga förutsättningar för hållbara medarbetare som kan leverera service och stöd med god kvalitet till de som bor, verkar och vistas i vår kommun.

Arbetet med kompetensförsörjning handlar i stora drag om att finna rätt medarbetare som får möjlighet att utvecklas och fortsätter att arbeta hos oss. För att lyckas är det viktigt att veta vilken kompetens som behövs för att göra jobbet rätt, idag och i framtiden.

Eftersom kommunen har olika verksamheter arbetar vi parallellt på olika nivåer och inom samtliga verksamhetsområden för att identifiera och möta alla de olika utmaningar och behov som finns.

Varje förvaltning deltar i utformningen av sin specifika kompetensförsörjningsplan som ses över årligen. De verksamhetsspecifika planerna summeras sedan i en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan.

Publicerad:
Senast uppdaterad: