Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Inblick i våra verksamheter

Österåkers kommun har många engagerade medarbetare och arbetsgrupper som bidrar till kommunens utveckling för invånarnas bästa. Vi är stolta över allt det viktiga arbete som utförs i våra verksamheter varje dag!

I Österåker arbetar vi tillsammans för att leverera hög kvalitet och det pågår ständigt spännande arbeten och projekt i alla delar av organisationen. Här får du exempel på hur arbetet kan se ut genom en inblick i några av våra verksamheter.

Är du särskilt nyfiken på hur vi arbetar inom utbildning? Besök gärna vår webbplats osteraker.se/kommunalutbildning Öppnas i nytt fönster..

Österåkers elevhälsoarbete uppmärksammas i Skolriksdagen

Jag är särskilt stolt över att vi fått chans att dela med oss av vårt arbete med elevhälsan i Österåker, säger Hampe Klein (M), ordföranden i Utbildningsnämnden.

Smedby förskola väcker barnens intresse för viktiga frågor som miljön och framtiden

Efter att ha sett en film om matavfall fick barnen på förskolan idén om att de ville ha en egen kompost.

Framgångsrik vikariepool blev permanent

För att möta behovet av vikarier under pandemin skapade Österåkers kommun en bemanningsenhet i raketfart. Konceptet blev så framgångsrikt att verksamheten blev permanent.

Österåker toppar listan vad gäller behörighet

Enligt nya siffror från Statistiska Centralbyrån toppar Österåkers kommun listan av nordostkommunerna vad gäller andelen behöriga förskollärare under 2022.

Tillsammans minskar vi Österåkers klimatavtryck

Kommunens verksamheter arbetar brett för att nå en miljömässigt hållbar utveckling i Österåker. Den 26 mars var det premiär för Klimatdagen 2023 i Åkersberga. Kommunens hållbarhetsstrateg Oscar Alexandersson var på plats som utställare och föreläsare.

Österåker arbetar aktivt för lika rättigheter, oavsett sexuell läggning eller könsuttryck

Det verktyg som kommunen främst använder är hbtqi-certifiering genom RFSL. Det ger medarbetare verktyg för att arbeta systematiskt med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter.

Ny budget har lagt grunden för 2023

Österåkers kommun har fortsatt en god ekonomi. Det har lagt grunden för kommunens budget för 2023 där ett antal resursförstärkningar kommer att göras. Verksamheterna tillförs 147 miljoner kronor mer än jämfört med föregående år.

100 procent behöriga lärare!

Andelen behöriga lärare i Österåkers kommunala grundskolor har ökat med över fyra procent. På Solskiftesskolan har arbetet varit så framgångsrikt att skolan i år uppnådde en hundraprocentig behörig lärarkår.

Elever utbildas till trivselledare

På Skärgårdstadsskolan utbildas elever till att bli trivselledare för en trygg och aktiv skoldag. Tillsammans med pedagoger leder de arrangerade aktiviteter på rasterna för att alla barn ska känna sig inkluderade.

Österåkers kommuns miljö- och hälsoskyddstillsyn är bäst i Sverige

Läs om hur kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet har vässat tillsynen inom alla områden och fått landets högsta betyg i en mätning av nöjda kunder.

Österåker är en av Sveriges mest robusta kommuner

I en rapport som rankar hur motståndskraftiga och sårbara svenska kommuner är hamnar Österåker på en tredjeplats. Det visar att kommunen är på rätt väg och bekräftar på allas goda arbete.

Medarbetare inom vård och omsorg utbildas

Medarbetare inom vård och omsorg erbjuds en kompetenshöjning i arbetet med vård av människor i livets slutskede.

Unga är trygga på fritidsgårdarna

Fritidsgårdarnas arbete med bland annat språkbruk och våldsprevention har gett resultat. Enligt en undersökning känner sig 98 procent av ungdomarna trygga.

Program för psykisk hälsa i skolor

Många unga mår psykiskt dåligt och problemen ökade under coronapandemin. Nu startar Österåkers kommun ett hälso­främjande program..

Fler är nöjda med socialförvaltningen

Socialförvaltningen utvärderar årligen hur Österåkersborna upplever kontakten med kommunen. De senaste resultaten visar på en ökad nöjdhet.

Pax för positiv uppmärksamhet

Pax i skolan är en arbetsmetod för ökad trygghet där fokus ligger på positiv uppmärksamhet. Nu är Rydbo skola med i en pilotstudie för Pax inom fritidsverksamheten.

Publicerad:
Senast uppdaterad: