Inblick i våra verksamheter

Österåkers kommun har många engagerade medarbetare och arbetsgrupper som bidrar till kommunens utveckling för invånarnas bästa. Vi är stolta över allt det viktiga arbete som utförs i våra verksamheter varje dag!

I Österåker arbetar vi tillsammans för att leverera hög kvalitet och det pågår ständigt spännande arbeten och projekt i alla delar av organisationen. Här får du exempel på hur arbetet kan se ut genom en inblick i några av våra verksamheter.

Österåker arbetar med hållbar förskola

Förskolans utbildning ska lägga grunden till ett växande intresse och ansvar för en hållbar utveckling. Nu får förskolor i Österåker möjlighet att arbeta med frågorna i praktiken.

Medarbetare inom vård och omsorg får utbildning

Under 2022 erbjuds medarbetare inom vård och omsorg en kompetenshöjning i arbetet med vård av människor i livets slutskede.

Österåker är en av Sveriges mest robusta kommuner

I en rapport som rankar hur motståndskraftiga och sårbara svenska kommuner är hamnar Österåker på en tredjeplats. Det visar att kommunen är på rätt väg och bekräftar på allas goda arbete.

Österåkers kommuns miljö- och hälsoskyddstillsyn är bäst i Sverige

Läs om hur kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet har vässat tillsynen inom alla områden och fått landets högsta betyg i en mätning av nöjda kunder.

Kompetensutveckling för medarbetare som arbetar med personer med funktionsnedsättning

I Österåker får du möjlighet att växa. Läs om hur medarbetare kompetensutvecklas för ökad kvalitet på arbetet inom daglig verksamhet, boende samt barn- och ungdomsverksamhet.

Allt bättre företagsklimat i Österåker

I Svenskt näringslivs årliga rankning om lokalt företagsklimat klättrar Österåkers kommun från plats 56 till 53 av Sveriges 290 kommuner. Företagsfrågorna är högt prioriterade i Österåker och arbetet med ständiga förbättringar fortsätter.

Unga känner sig trygga på fritidsgårdarna i Österåker

Fritidsgårdarnas intensiva arbete med språkbruk, skojbråk, våldsprevention och bemötande har gett resultat. Enligt en undersökning känner sig 98 procent av ungdomarna trygga på fritidsgårdarna i Österåker.

Pedagogcentrum är kommunens nav för skolutveckling

Pedagogcentrum är kommunens träffpunkt och kreativa nav för alla pedagoger och skolledare i Österåker. En unik verksamhet som ger stöd och insatser i form av bland annat workshops, materialutlåning samt fysiska och digitala fortbildningar.

Österåkers skolor ska vara bäst!

I Österåkers kommun arbetar vi mot målet att bli länets bästa skolkommun. Läs om vad det innebär och hur kommunen arbetar för att nå dit.

Fler är nöjda med socialförvaltningen

Socialförvaltningen utvärderar årligen hur Österåkersborna upplever kontakten med medarbetarna. Ta del av resultatet för 2021 års undersökning som visar på en ökad nöjdhet.

Österåkers kommun investerar i ledare och chefer

I Österåkers kommun har vi valt att investera i våra chefer genom att ge dem verktyg att engagera sina medarbetare, som i sin tur ska ges förutsättningar att växa.

Från jord till bord på Söralids förskola

Läs om Söralids förskola som under de senaste två åren har haft stort fokus på hållbar utveckling - ett arbete som uppskattats av både barn, pedagoger och vårdnadshavare.

Publicerad:
Senast uppdaterad: