Inblick i våra verksamheter

Österåkers kommun har många engagerade medarbetare och arbetsgrupper som bidrar till kommunens utveckling för invånarnas bästa. Vi är stolta över allt det viktiga arbete som utförs i våra verksamheter varje dag!

I Österåker arbetar vi tillsammans för att leverera hög kvalitet och det pågår ständigt spännande arbeten och projekt i alla delar av organisationen. Här får du exempel på hur arbetet kan se ut genom en inblick i några av våra verksamheter.

Från jord till bord på Söralids förskola

Läs om Söralids förskola som under de senaste två åren har haft stort fokus på hållbar utveckling - ett arbete som uppskattats av både barn, pedagoger och vårdnadshavare.

Fler är nöjda med socialförvaltningen

Socialförvaltningen utvärderar årligen hur Österåkersborna upplever kontakten med medarbetarna. Ta del av resultatet för 2021 års undersökning som visar på en ökad nöjdhet.

Kompetensutveckling för medarbetare som arbetar med personer med funktionsnedsättning

I Österåkers kommun får du möjlighet att växa. Läs om hur medarbetare inom vård och omsorg kompetensutvecklas för att öka kvaliteten på arbetet inom daglig verksamhet, boende samt barn- och ungdomsverksamhet.

Österåkers kommuns miljö- och hälsoskyddstillsyn är bäst i Sverige

Läs om hur Österåkers kommuns miljö- och hälsoskyddsenhet har vässat tillsynen inom alla områden och fått landets högsta betyg i Stockholm Business Alliances och Sveriges Kommuner och Regioners mätning av nöjda kunder.

Unga känner sig trygga på fritidsgårdarna i Österåker

Fritidsgårdarnas intensiva arbete med språkbruk, skojbråk, våldsprevention och bemötande har gett resultat. Enligt en undersökning känner sig 98 procent av ungdomarna trygga på fritidsgårdarna i Österåker.

Pedagogcentrum är kommunens nav för skolutveckling

Pedagogcentrum är kommunens träffpunkt och kreativa nav för alla pedagoger och skolledare i Österåker. En unik verksamhet som ger stöd och insatser i form av bland annat workshops, materialutlåning samt fysiska och digitala fortbildningar.

Publicerad:
Senast uppdaterad: