Inblick i våra verksamheter

Österåkers kommun har många engagerade medarbetare och arbetsgrupper som bidrar till kommunens utveckling för invånarnas bästa. Vi är stolta över allt det viktiga arbete som utförs i våra verksamheter varje dag!

I Österåker arbetar vi tillsammans för att leverera hög kvalitet och det pågår ständigt spännande arbeten och projekt i alla delar av organisationen. Här får du exempel på hur arbetet kan se ut genom en inblick i några av våra verksamheter.

Är du särskilt nyfiken på hur vi arbetar inom utbildning? Besök gärna vår webbplats osteraker.se/kommunalutbildning Öppnas i nytt fönster..

Mer pengar till läromedel i skolan

Österåkers kommunala grundskolor har fått 12 miljoner kronor extra till läromedel och digitala verktyg, vilket har möjliggjort en mer likvärdig, varierad och nivåanpassad undervisning.

Så arbetar vi för att minska matsvinnet

Att ändra ett beteende tar tid men med gemensamma krafter kan vi minska matsvinnet och därmed sänka utsläppen av livsmedelsgaser, enligt Margareta Andersson som är kostchef i Österåkers kommun.

Ungdomsmottagningen får höga betyg från unga

"Vänlighet och ett respektfullt bemötande", "att våga ta upp saker som unga önskar" och "att bli lyssnad till". Det var några av svaren i den enkätundersökning som ungdomsmottagningen i Österåker genomfört.

Tretton lärare från Korea på besök i Tråsättraskolan

Intresset för det svenska klassrummet är stort i Korea. När möjligheten att få resa till Österåker och besöka två skolor dök upp var det många koreanska lärare som ansökte om att få komma hit.

Statsministerbesök på Österåkers gymnasium

Intresset var stort bland eleverna när Sveriges statsminister Ulf Kristersson kom på besök. Glashuset på Österåkers gymnasium var fullsatt när han klev upp på scen.

ILSA stöttar personer med funktionsnedsättning ut i arbetslivet

För att stärka möjligheterna till en lyckad arbetslivserfarenhet, har den dagliga verksamheten ILSA startat upp regelbundna arbetslivsträffar för sina kunder.

Österåkers elevhälsoarbete uppmärksammas i Skolriksdagen

Jag är särskilt stolt över att vi fått chans att dela med oss av vårt arbete med elevhälsan i Österåker, säger Hampe Klein (M), ordföranden i Utbildningsnämnden.

Smedby förskola väcker barnens intresse för viktiga frågor som miljön och framtiden

Efter att ha sett en film om matavfall fick barnen på förskolan idén om att de ville ha en egen kompost.

Statsministerbesök på Österåkers gymnasium

Intresset var stort bland eleverna när Sveriges statsminister Ulf Kristersson kom på besök. Glashuset på Österåkers gymnasium var fullsatt när han klev upp på scen.

Österåker toppar listan vad gäller behörighet

Enligt nya siffror från Statistiska Centralbyrån toppar Österåkers kommun listan av nordostkommunerna vad gäller andelen behöriga förskollärare under 2022.

Tillsammans minskar vi Österåkers klimatavtryck

Kommunens verksamheter arbetar brett för att nå en miljömässigt hållbar utveckling i Österåker. Den 26 mars var det premiär för Klimatdagen 2023 i Åkersberga. Kommunens hållbarhetsstrateg Oscar Alexandersson var på plats som utställare och föreläsare.

Österåker arbetar aktivt för lika rättigheter, oavsett sexuell läggning eller könsuttryck

Det verktyg som kommunen främst använder är hbtqi-certifiering genom RFSL. Det ger medarbetare verktyg för att arbeta systematiskt med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter.

Framgångsrik vikariepool blev permanent

För att möta behovet av vikarier under pandemin skapade Österåkers kommun en bemanningsenhet i raketfart. Konceptet blev så framgångsrikt att verksamheten blev permanent.

100 procent behöriga lärare!

Andelen behöriga lärare i Österåkers kommunala grundskolor har ökat med över fyra procent. På Solskiftesskolan har arbetet varit så framgångsrikt att skolan i år uppnådde en hundraprocentig behörig lärarkår.

Elever utbildas till trivselledare

På Skärgårdstadsskolan utbildas elever till att bli trivselledare för en trygg och aktiv skoldag. Tillsammans med pedagoger leder de arrangerade aktiviteter på rasterna för att alla barn ska känna sig inkluderade.

Österåkers kommuns miljö- och hälsoskyddstillsyn är bäst i Sverige

Läs om hur kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet har vässat tillsynen inom alla områden och fått landets högsta betyg i en mätning av nöjda kunder.

Publicerad:
Senast uppdaterad: