Inblick i våra verksamheter

Österåkers kommun har många engagerade medarbetare och arbetsgrupper som bidrar till kommunens utveckling för invånarnas bästa. Vi är stolta över allt det viktiga arbete som utförs i våra verksamheter varje dag!

I Österåker arbetar vi tillsammans för att leverera hög kvalitet och det pågår ständigt spännande arbeten och projekt i alla delar av organisationen. Här får du exempel på hur arbetet kan se ut genom en inblick i några av våra verksamheter.

Är du särskilt nyfiken på hur vi arbetar inom utbildning? Besök gärna vår webbplats osteraker.se/kommunalutbildning Öppnas i nytt fönster..

Ny budget har lagt grunden för 2023

Österåkers kommun har fortsatt en god ekonomi. Det har lagt grunden för kommunens budget för 2023 där ett antal resursförstärkningar kommer att göras. Verksamheterna tillförs 147 miljoner kronor mer än jämfört med föregående år.

100 procent behöriga lärare!

Andelen behöriga lärare i Österåkers kommunala grundskolor har ökat med över fyra procent. På Solskiftesskolan har arbetet varit så framgångsrikt att skolan i år uppnådde en hundraprocentig behörig lärarkår.

Elever utbildas till trivselledare

På Skärgårdstadsskolan utbildas elever till att bli trivselledare för en trygg och aktiv skoldag. Tillsammans med pedagoger leder de arrangerade aktiviteter på rasterna för att alla barn ska känna sig inkluderade.

Österåkers kommuns miljö- och hälsoskyddstillsyn är bäst i Sverige

Läs om hur kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet har vässat tillsynen inom alla områden och fått landets högsta betyg i en mätning av nöjda kunder.

Österåker är en av Sveriges mest robusta kommuner

I en rapport som rankar hur motståndskraftiga och sårbara svenska kommuner är hamnar Österåker på en tredjeplats. Det visar att kommunen är på rätt väg och bekräftar på allas goda arbete.

Medarbetare inom vård och omsorg utbildas

Medarbetare inom vård och omsorg erbjuds en kompetenshöjning i arbetet med vård av människor i livets slutskede.

Unga är trygga på fritidsgårdarna

Fritidsgårdarnas arbete med bland annat språkbruk och våldsprevention har gett resultat. Enligt en undersökning känner sig 98 procent av ungdomarna trygga.

Program för psykisk hälsa i skolor

Många unga mår psykiskt dåligt och problemen ökade under coronapandemin. Nu startar Österåkers kommun ett hälso­främjande program..

Fler är nöjda med socialförvaltningen

Socialförvaltningen utvärderar årligen hur Österåkersborna upplever kontakten med kommunen. De senaste resultaten visar på en ökad nöjdhet.

Pax för positiv uppmärksamhet

Pax i skolan är en arbetsmetod för ökad trygghet där fokus ligger på positiv uppmärksamhet. Nu är Rydbo skola med i en pilotstudie för Pax inom fritidsverksamheten.

Publicerad:
Senast uppdaterad: