Kommunfullmäktige – 6 februari

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 6 februari 2023 klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Sammanträdet är öppet för allmänheten men på grund av coronaviruset är vi tacksamma om du istället följer sammanträdet via webbsändning på kommunens hemsida eller via Radio Österåker, FM 103,7 MHz radio.osteraker.se

Webbsändning från Komunfullmäktige 2023-02-06 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kallelse 2023-02-06.pdf , 300.6 kB. 300.6 kB 2023-01-27 19.16
3a. Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-16.pdf , 1.3 MB. 1.3 MB 2023-01-27 19.16
3b. Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 7-2022.pdf , 199.9 kB. 199.9 kB 2023-01-27 19.16
3b. medborgarförslag nr 7-2022.pdf , 150.3 kB. 150.3 kB 2023-01-27 19.16
3c. Länsstyrelsens förordnade av Margareta Olin som vigselförrättare.pdf , 154.5 kB. 154.5 kB 2023-01-27 19.16
3c. Länsstyrelsens förordnade av Richard Orgård som vigselförrättare.pdf , 160.1 kB. 160.1 kB 2023-01-27 19.16
3d. Peter Östlund (M) har entledigats som nämndeman vid Attunda Tingsrätt.pdf , 81.9 kB. 81.9 kB 2023-01-27 19.16
3e. Armada Blåljusfastigheter AB har upplösts genom fusion.pdf , 718.5 kB. 718.5 kB 2023-01-27 19.16
4a - Interpellation nr 7-2022.pdf , 75.5 kB. 75.5 kB 2023-01-27 19.17
4b - Svar på interpellation nr 8-2022.pdf , 443.2 kB. 443.2 kB 2023-01-27 19.17
4b - Interpellation nr 8-2022.pdf , 116 kB. 116 kB 2023-01-27 19.17
4c - Svar på interpellation nr 9-2022.pdf , 69.9 kB. 69.9 kB 2023-01-27 19.17
4c - Interpellation nr 9-2022.pdf , 96.5 kB. 96.5 kB 2023-01-27 19.17
5. KS Protokoll - Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2023-2025, budget 2023.pdf , 105.6 kB. 105.6 kB 2023-01-27 19.17
5. Tjut - Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2023-2025, budget 2023.pdf , 268.5 kB. 268.5 kB 2023-01-27 19.17
5. Bilaga - Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2023-2025, budget 2023.pdf , 1.5 MB. 1.5 MB 2023-01-27 19.17
6. KS Protokoll - Utökad budget för ÖVAR AB och lån med kommunal borgen.pdf , 174.1 kB. 174.1 kB 2023-01-27 19.17
6. Tjut - Utökad budget för ÖVAR och lån med kommunal borgen, rev 2023-01-16.pdf , 818.8 kB. 818.8 kB 2023-01-27 19.17
6. Bilaga 1. Justerat protokoll ÖVAR AB 2022-12-15.pdf , 625.2 kB. 625.2 kB 2023-01-27 19.17
6. Bilaga 2. Beslutsförslag – Utökad Budget ÖVAR 22022-12-05.pdf , 145.6 kB. 145.6 kB 2023-01-27 19.17
7. KS Protokoll - Investeringsbeslut Fjärrvärme ÖVAR AB.pdf , 102.9 kB. 102.9 kB 2023-01-27 19.18
7. Tjut - Investeringsbeslut Fjärrvärme ÖVAR.pdf , 627 kB. 627 kB 2023-01-27 19.18
7. Bilaga 1. Protokoll från Styrelsemöte ÖVAR 2022-12-15.pdf , 625.2 kB. 625.2 kB 2023-01-27 19.18
7. Bilaga 2. Investeringsbeslut för fjärrvärme ÖVAR.pdf , 160 kB. 160 kB 2023-01-27 19.18
8. KS Protokoll - Taxa för kommunalt avfall samt avfall som kommunen har ansvar för - Österåkers kommun.pdf , 111.3 kB. 111.3 kB 2023-01-27 19.18
8. Tjut - Taxa för kommunalt avfall samt avfall som kommunen har ansvar för - Österåkers kommun.pdf , 404.5 kB. 404.5 kB 2023-01-27 19.18
8. Bilaga 1. Styrelsemötesprotokoll från styrelsemöte med Österåkersvatten AB, sammanträdesdatum 2022-12-07.pdf , 427.1 kB. 427.1 kB 2023-01-27 19.18
8. Bilaga 2. Beslutsförslag inför styrelsemöte med Österåkersvatten AB till Höjning av avfallstaxa i Österåkers kommun.pdf , 875.4 kB. 875.4 kB 2023-01-27 19.18
8. Bilaga 3. Förslag till taxa för kommunalt avfall samt avfall som kommunen har ansvar för.pdf , 1.9 MB. 1.9 MB 2023-01-27 19.18
9. KS Protokoll - Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Österåkers kommun.pdf , 369.6 kB. 369.6 kB 2023-01-27 19.19
9. Tjut - Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Österåkers kommun.pdf , 466.8 kB. 466.8 kB 2023-01-27 19.19
9. Bilaga 1. Finansiering av nya reningsverket ÖVAR i Margretelund Österåker.pdf , 121.7 kB. 121.7 kB 2023-01-27 19.19
9. Bilaga 2. Påverkan för olika typer av fastigheter.pdf , 160.7 kB. 160.7 kB 2023-01-27 19.19
9. Bilaga 3. Förslag ny VA-Taxa 2023 Österåker med genomstrykningar och fetmarkeringar.pdf , 377.5 kB. 377.5 kB 2023-01-27 19.19
9. Bilaga 4. Ändring av § 5.8 i anläggningstaxan.pdf , 264.4 kB. 264.4 kB 2023-01-27 19.19
9. Bilaga 5. Roslagsvattens tjänsteskrivelse 2022-12-19, Förslag till ändring av VA-taxan i Österåkers kommun.pdf , 230 kB. 230 kB 2023-01-27 19.19
9. Bilaga 6. Justerat protokoll Österåkersvatten 2022-12-07.pdf , 620.8 kB. 620.8 kB 2023-01-27 19.19
9. Bilaga 7. Justerat protokoll Österåkersvatten 2022-12-15.pdf , 570 kB. 570 kB 2023-01-27 19.19
11. KS Protokoll - Svar på motion nr 162021 av Michael Solander (MP) - Kommunal koldioxidbudget.pdf , 219.5 kB. 219.5 kB 2023-01-27 19.19
11. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 16 2021 av Michael Solander (MP) - Kommunal koldioxidbudget.pdf , 100.6 kB. 100.6 kB 2023-01-27 19.19
11. Tjut - Svar på motion nr 16 2021 av Michael Solander (MP) - Kommunal koldioxidbudget.pdf , 1.6 MB. 1.6 MB 2023-01-27 19.19
11. Bilaga - Motion 16 2021.pdf , 993.5 kB. 993.5 kB 2023-01-27 19.19
12. KS Protokoll - Svar på motion nr 382021 av Michael Solander (MP) -Säkerhet på nätet för barn i skola.pdf , 158 kB. 158 kB 2023-01-27 19.20
12. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 38 2021 av Michael Solander (MP) -Säkerhet på nätet för barn i skola.pdf , 102.4 kB. 102.4 kB 2023-01-27 19.20
12. Tjut - Svar på motion nr 38 2021 av Michael Solander (MP) -Säkerhet på nätet för barn i skola.pdf , 740.6 kB. 740.6 kB 2023-01-27 19.20
12. Bilaga 1. Motion nr 38 2021.pdf , 647 kB. 647 kB 2023-01-27 19.20
12. Bilaga 2. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens produktionsutskott 2022-10-12, § 8 5.pdf , 117.6 kB. 117.6 kB 2023-01-27 19.20
13. KS Protokoll - Svar på motion nr 162022 av Ann-Christine Furustrand (S) - Lägg ner utmanarrätten - den har aldrig fungerat.pdf , 154.6 kB. 154.6 kB 2023-01-27 19.20
13. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 16 2022 av Ann-Christine Furustrand (S) - Lägg ner utmanarrätten - den har aldrig fungerat.pdf , 99.4 kB. 99.4 kB 2023-01-27 19.20
13. Tjut - Svar på motion nr 16 2022 av Ann-Christine Furustrand (S) - Lägg ner utmanarrätten - den har aldrig fungerat.pdf , 756.2 kB. 756.2 kB 2023-01-27 19.20
13. Bilaga 1. Motion nr 16 2022.pdf , 152.3 kB. 152.3 kB 2023-01-27 19.20
13. Bilaga 2. Riktlinjer för utmanarrätt i Österåkers kommun KS 2015_0023.pdf , 248.8 kB. 248.8 kB 2023-01-27 19.20
14. KS Protokoll - Svar på motion nr 172022 från Ann-Christine Furustrand (S) - Lägg ner utförar-och beställarnämndsmodellen.pdf , 109.5 kB. 109.5 kB 2023-01-27 19.21
14. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 17 2022 från Ann-Christine Furustrand (S) - Lägg ner utförar-och beställarnämndsmodellen.pdf , 103.1 kB. 103.1 kB 2023-01-27 19.21
14. Tjut - Svar på motion nr 17 2022 från Ann-Christine Furustrand (S) - Lägg ner utförar-och beställarnämndsmodellen.pdf , 586.8 kB. 586.8 kB 2023-01-27 19.21
14. Bilaga - Motion nr 17 2022.pdf , 156.4 kB. 156.4 kB 2023-01-27 19.21
15. KS Protokoll - Svar på motion nr 242022 från Ann-Christine Furustrand (S) – Utvärdera de rådgivande organen.pdf , 192.4 kB. 192.4 kB 2023-01-27 19.21
15. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 24_2022 från Ann-Christine Furustrand (S) - Utvärdera de rådgivande organen.pdf , 103.1 kB. 103.1 kB 2023-01-27 19.21
15. Tjut - Svar på motion nr 24_2022 från Ann-Christine Furustrand (S) - Utvärdera de rådgivande organen.pdf , 556.9 kB. 556.9 kB 2023-01-27 19.21
15. Bilaga - Motion nr 24 2022.pdf , 136.5 kB. 136.5 kB 2023-01-27 19.21
16. KS Protokoll - Svar på motion nr 282022 av Ann-Christine Furustrand (S) och Margareta Olin (S) - Ny modern och parlamentarisk namnberedning.pdf , 118.7 kB. 118.7 kB 2023-01-27 19.22
16. Ordförandeförslag - Svar på Motion nr 28 2022 av Ann-Christine Furustrand (S) och Margareta Olin (S) - Ny modern och parlamentarisk namnberedning.pdf , 101.6 kB. 101.6 kB 2023-01-27 19.22
16. Tjut - Svar på Motion nr 28 2022 av Ann-Christine Furustrand (S) och Margareta Olin (S) - Ny modern och parlamentarisk namnberedning.pdf , 556.3 kB. 556.3 kB 2023-01-27 19.22
16. Bilaga 1. Motion nr 28 2022.pdf , 143.5 kB. 143.5 kB 2023-01-27 19.22
16. Bilaga 2. Remissutlåtande motion nr 28 2022, Österåkers namnberedning, 2022-12-09.pdf , 103.3 kB. 103.3 kB 2023-01-27 19.22
16. Bilaga 3.1. Protokollsutdrag KS, 2016-03-21.pdf , 108.8 kB. 108.8 kB 2023-01-27 19.22
16. Bilaga 3.2. Riktlinjer för namnberedning för Österåkers kommun, 2016-03-16.pdf , 588.5 kB. 588.5 kB 2023-01-27 19.22
17. Motion nr 1-2023.pdf , 307.7 kB. 307.7 kB 2023-01-27 19.22
18. presidieförslag samt medborgarförslag nr 29 2022.pdf , 201.7 kB. 201.7 kB 2023-01-27 19.23
18. presidieförslag samt medborgarförslag nr 30 2022.pdf , 192.1 kB. 192.1 kB 2023-01-27 19.23
18. presidieförslag samt medborgarförslag nr 31 2022.pdf , 252.7 kB. 252.7 kB 2023-01-27 19.23
18. presidieförslag samt medborgarförslag nr 32 2022.pdf , 175.5 kB. 175.5 kB 2023-01-27 19.23
18. presidieförslag samt medborgarförslag nr 33 2022.pdf , 194 kB. 194 kB 2023-01-27 19.23
18. presidieförslag samt medborgarförslag nr 34 2022.pdf , 309.4 kB. 309.4 kB 2023-01-27 19.23
18. presidieförslag samt medborgarförslag nr 35 2022.pdf , 187.8 kB. 187.8 kB 2023-01-27 19.23
18. presidieförslag samt medborgarförslag nr 36 2022.pdf , 320 kB. 320 kB 2023-01-27 19.23
18. presidieförslag samt medborgarförslag nr 37 2022.pdf , 203.8 kB. 203.8 kB 2023-01-27 19.23
18. presidieförslag samt medborgarförslag nr 38 2022.pdf , 191.2 kB. 191.2 kB 2023-01-27 19.23
18. presidieförslag samt medborgarförslag nr 39 2022.pdf , 181.8 kB. 181.8 kB 2023-01-27 19.23
18. presidieförslag samt medborgarförslag nr 40 2022.pdf , 169.6 kB. 169.6 kB 2023-01-27 19.23
18. presidieförslag samt medborgarförslag nr 41 2022.pdf , 172.1 kB. 172.1 kB 2023-01-27 19.23
18. presidieförslag samt medborgarförslag nr 1 2023.pdf , 171.3 kB. 171.3 kB 2023-01-27 19.23
18. presidieförslag samt medborgarförslag nr 2 2023.pdf , 183.4 kB. 183.4 kB 2023-01-27 19.23
KF Protokoll 2023-02-06 §§ 11-128.pdf , 3.6 MB. 3.6 MB 2023-07-10 11.11
KF Protokollsbilagor 2023-02-06 § 16, § 19, § 119.pdf , 286.5 kB. 286.5 kB 2023-02-14 16.06
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.