Kommunstyrelsens arbetsutskott - 11 maj

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 11 maj.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KSAU 22-05-11.pdf , 208.7 kB. 208.7 kB 2022-05-04 16.43
7. Tjut- Årsredovisning samt revisionsberättelse avseende av Österåkers kommun förvaltad stiftelse 2021.pdf , 696.1 kB. 696.1 kB 2022-05-04 16.44
7. Bilaga 1. Årsredovisning 2021.pdf , 2.4 MB. 2.4 MB 2022-05-04 16.44
7. Bilaga 2. Revisionsberättelse 2021.pdf , 536.4 kB. 536.4 kB 2022-05-04 16.44
8. Tjut Svar på motion nr 5_2021 Borelid (SD) signerad.pdf , 747.5 kB. 747.5 kB 2022-05-04 16.45
8. Bilaga 1. Protokollsutdrag VDN, 2022-04-07, § 2_9.pdf , 125.8 kB. 125.8 kB 2022-05-04 16.45
8. Bilaga 2. Motion KF 5_2021 Anders Borelid (SD) Politisk påverkan vid vallokal.pdf , 437.3 kB. 437.3 kB 2022-05-04 16.45
9. Tjut - Sammanhållen, effektiv och digital ärendehantering - gallring av pappershandlingar i Kommunstyrelsens diarium.pdf , 608.1 kB. 608.1 kB 2022-05-04 16.47
9. Bilaga 1. Kommunarkivets PM - gallring av skannade handlingar, 2018-01-24.pdf , 236 kB. 236 kB 2022-05-04 16.47
9. Bilaga 2. Lista över handlingar som ska bevaras på papper 2022-03-22.pdf , 142.6 kB. 142.6 kB 2022-05-04 16.47
9. Bilaga 3. Rutin - Inskanning av pappershandlingar i Kommunstyrelsens diarium, 2022-03-17.pdf , 133.1 kB. 133.1 kB 2022-05-04 16.47
10. Tjut - Svar på motion nr 25_2020 Kommunal upphandling.pdf , 383.2 kB. 383.2 kB 2022-05-05 14.11
10. Bilaga 1. Motion nr 25_2020 - Kommunal upphandling.PDF , 171.1 kB. 171.1 kB 2022-05-05 14.11
12. Tjut_Svar på motion nr 21_2021 av Anders Borelid (SD) - Sjöbodar för uthyrning vid kanalen.pdf , 580.5 kB. 580.5 kB 2022-05-04 16.48
12. Bilaga 1. Motion nr 21_2021.pdf , 384 kB. 384 kB 2022-05-04 16.48
13. Tjut - Sponsring av Åkersberga IBF Ackers Dam.pdf , 584.4 kB. 584.4 kB 2022-05-04 16.49
14. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 13_2021 - Föräldrautbildning ABC Alla Barn i Centrum.pdf , 585 kB. 585 kB 2022-05-04 16.50
14. Bilaga 1. Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde 2021-09-23, § 8 16..pdf , 185.7 kB. 185.7 kB 2022-05-04 16.50
14. Bilaga 2. Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-08..pdf , 619.2 kB. 619.2 kB 2022-05-04 16.50
14. Bilaga 3. Medborgarförslag nr 13 2021.pdf , 578.7 kB. 578.7 kB 2022-05-04 16.50
15. Tjut Riktlinjer för att förebygga och hantera otillåten påverkan mot förtroendevalda i Österåkers kommun.pdf , 773.8 kB. 773.8 kB 2022-05-11 08.26
15. Bilaga 1. Riktlinjer för att förebygga och hantera otillåten påverkan mot förtroendevalda i Österåkers kommun.pdf , 207.4 kB. 207.4 kB 2022-05-11 08.27
Protokoll KSAU 2022-05-11.pdf , 1.6 MB. 1.6 MB 2022-05-16 13.17
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.