Österåkers kommuns logotype

Dagvatten

Dagvatten kommer från regn och smältvatten och uppstår när marken inte har möjlighet att ta upp vattnet. Vattnet leds då istället via diken till en närliggande sjö eller havet.

Dagvatten kan orsaka översvämningar om det regnar mycket. Det innehåller ofta även föroreningar som i slutändan hamnar i en sjö eller havet.

Dagvattenhantering från tomt

I Åkersberga tätort finns ett kommunalt dagvattensystem som sköts av Roslagsvatten AB. Men även om du bor i tätorten har du ett visst ansvar för att ta hand om det dagvatten som uppstår på din tomt. Vid frågor kring bortledning och anslutning av dagvatten kan du kontakta Roslagsvatten.

Bor du utanför tätorten är du själv ansvarig för att ta hand om det dagvatten som uppstår på din tomt. Vattnet från de gemensamma vägarna tar ofta vägföreningen hand om, men de ansvarar inte för det vatten som uppstår på din tomt.

Mer information finns på Roslagsvattens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förorening av dagvatten

Dagvatten innehåller ofta föroreningar som fångas upp när det rinner över exempelvis en parkeringsplats. Det handlar ofta om näringsämnen som kväve och fosfor, men kan också vara kemikalier eller metallpartiklar. Det är viktigt att undvika att använda kemikalier på ett sätt som gör att det kan hamna i dagvattensystemet.

Om du exempelvis tvättar bilen på en hårdgjord yta som en parkeringsplats eller uppfart hamnar alla tvättkemikalier i dagvattnet och de är ofta giftiga för vattenlevande djur och växter. För miljöns skull är det alltid bäst att bilen tvättas i en biltvätt. Då renas vattnet innan det leds ut till ett dagvattensystem.

Olycka

Om du råkar ut för eller bevittnar en olycka där det sker ett stort utsläpp av en petroleumprodukt eller kemikalier är det viktigt att du kontaktar räddningstjänsten​. De ser till att utsläppet åtgärdas så snabbt som möjligt.

Detta är extra viktigt om utsläppet riskerar att hamna i dagvattnet eftersom gifterna då snabbt kan spridas till känsliga områden. Om du orsakar ett mindre utsläpp är du själv ansvarig för att ta hand om det. Du bör samla ihop avfallet och ta det till Brännbackens återvinningscentral.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.