Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Västra Banvägen och del av Tuna 3:1

Karta över Åkersberga med markering över planområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till detaljplan för Västra Banvägen och del av fastigheten Tuna 3:1.

Planområdet för Västra Banvägen är beläget i centrala Åkersberga och omfattar Västra Banvägen och del av fastigheten Tuna 3:1.

Syftet med detaljplanen är att pröva en utbyggnad av Västra Banvägen inklusive en gång- och cykelväg till en huvudgata i enlighet med programmet för centrala Åkersberga – centrumområdet, samt att möjliggöra en uppdragering av ledningsnätet under vägen. För att möjliggöra denna utbyggnad behöver en ändring av huvudmannaskapet, till kommunalt huvudmannaskap, att ske.

Planprogrammet för Åkersberga stad kan läsas här

Aktuellt

Planförslaget ställs nu ut på samråd under perioden 15 maj – 19 juni 2023, i entrén i Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna kan köpas till självkostnadspris. Handlingarna finns även under samma period tillgängliga på kommunens webbplats, www.osteraker.se Länk till annan webbplats..

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligt senast 19 juni 2023 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan- och exploateringsenheten, Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga.

Synpunkter kan även skickas in via e-post till plan.exploatering@osteraker.se
Synpunkter kan med fördel märkas med detaljplanens diarienummer KS 2020/0131

Bild på planprocessens olika skeden, en pil pekar på uppdragsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: