Österåkers kommuns logotype

Västra Banvägen och del av Tuna 3:1

Karta över Åkersberga med markering över planområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till detaljplan för Västra Banvägen och del av fastigheten Tuna 3:1.

Planområdet för Västra Banvägen är beläget i centrala Åkersberga och omfattar Västra Banvägen och del av fastigheten Tuna 3:1.

Syftet med detaljplanen är att pröva en utbyggnad av Västra Banvägen inklusive en gång- och cykelväg till en huvudgata i enlighet med programmet för centrala Åkersberga – centrumområdet, samt att möjliggöra en uppdragering av ledningsnätet under vägen. För att möjliggöra denna utbyggnad behöver en ändring av huvudmannaskapet, till kommunalt huvudmannaskap, att ske.

Planprogrammet för Åkersberga stad kan läsas här

Aktuellt

Planförslaget var utställt på samråd under perioden 15 maj – 19 juni 2023, i entrén i Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna var under samma period tillgängliga på kommunens webbplats.

Ett digitalt samrådsmöte hölls den 30 maj 2023.

Nu pågår arbetet med att revidera planförslaget och färdigställa granskningshandlingen som kommer att publiceras här när förslaget ställs ut för granskning.

Bild på planprocessens olika skeden, en pil pekar på uppdragsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.