Österåkers kommuns logotype

Valsättra, del 2

Karta över Svinninge med markering över planområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till detaljplan för Valsättra del 2. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utveckling av området med småhus och förskola.

Utöver utvecklingen av området med avseende för bostadsändamål i form av småhus är planläggningen en förutsättning för att möjliggöra vägutbyggnader och utbyggnad av allmänt vatten- och avloppsystem i Svinninge.

Aktuellt

Nu påbörjas arbetet med att arbeta fram ett samrådsförslag. Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Bild på planprocessens olika skeden, en pil pekar på uppdragsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.