Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Valsättra, del 2

Karta över Svinninge med markering över planområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till detaljplan för Valsättra del 2. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utveckling av området med småhus.

Utöver utvecklingen av området med avseende för bostadsändamål i form av småhus är planläggningen en förutsättning för att möjliggöra vägutbyggnader och utbyggnad av allmänt vatten- och avloppsystem i Svinninge.

Aktuellt

Nu påbörjas arbetet med att arbeta fram ett samrådsförslag. Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Bild på planprocessens olika skeden, en pil pekar på uppdragsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: