Margretelundsvägen GC-väg, etapp 3

Karta över Margretelund med markering över planområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till detaljplan för Margretelundsvägen etapp 3.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen. Planområdet sträcker sig längs Margretelundsvägen mellan Gårdslötvägen - Isättravägen.

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Den första etappen av gång- och cykelvägen mellan Päronkröken och Gröndalsvägen byggdes ut under 2011-2012 och den andra etappen mellan Gröndalsvägen och Gårdslötsvägen färdigställdes under sommaren 2022.

Planprocessens olika skeden, en pil pekar på uppdragsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: