Österåkers kommuns logotype

Dragontorpsvägen 1

Bild Karta över Åkersberga/Söra med markering över planområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Söra 1:527 och del av Söra 1:10. Planområdet är beläget i nordöstra delen av centrala Åkersberga och är ca 1 000 kvm.

Syftet med den föreslagna planläggningen är att öka andelen bostäder i kollektivtrafiknära och strategiska lägen med lokaler i bottenvåningen, samt att medverka till en effektiv markanvändning och en hållbar stadsutveckling.

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Planprocessens olika skeden, en pil pekar på uppdragsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: