Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Dragontorpsvägen 1

Bild Karta över Åkersberga/Söra med markering över planområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Söra 1:527 och del av Söra 1:10. Planområdet, som nu benämns Dragontorpsvägen 1, är beläget i nordöstra delen av centrala Åkersberga. Planområdet är ca 1 000 kvm.

Syftet med den föreslagna planläggningen är att öka andelen bostäder i kollektivtrafiknära och strategiska lägen med lokaler i bottenvåningen samt att medverka till en effektiv markanvändning och en hållbar stadsutveckling.

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Planprocessens olika skeden, en pil pekar på uppdragsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: