Pågående detaljplaner

Kartbild över kommunens utredningsområden

Nedan finner du information om kommunens pågående planarbeten. De pågående detaljplanerna är indelade enligt översiktsplanens utvecklingsområden, område A till F.

Västra fastlandet innefattar bl.a. Rosenkälla, Stava och Stava syd, Ullna gård, Kulla vägskäl och Rydbo.

För närvarande finns inga pågående planuppdrag för utvecklingsområdet.

Norra fastlandet innefattar bl.a. Solberga och Grindmossen.

För närvarande finns inga pågående planuppdrag för utvecklingsområdet.

Skärgården består av öarna i Furusundsleden, Ljusterö, mellanskärgården samt ytterskärgården.

För närvarande finns inga pågående planuppdrag för utvecklingsområdet.

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: