Vilket stöd finns

Om ditt barn har svårt att uppfylla kunskapskraven i undervisningen eller har andra svårigheter ska skolan göra extra anpassningar eller ge särskilt stöd. Det finns flera typer av stöd, stödet anpassas efter elevens behov.

Extra anpassningar

Extra anpassningar är ett mindre ingripande stöd som lärare och övrig skolpersonal oftast kan ge inom ramen för den ordinarie undervisningen. Enstaka specialpedagogiska insatser under en kortare tid kan till exempel vara att betrakta som extra anpassningar.

Särskilt stöd

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär. Det särskilda stödet kan ersätta annan undervisning eller vara ett komplement till den. Exempel på stödinsatser kan vara särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning och anpassad studiegång. På sidan Särskilda undervisningsgrupper och resursskola kan du läsa mer.

Rektorn ansvarar för att utreda särskilt stöd

Om ditt barn inte når kunskapskraven, trots att barnet har fått stöd i form av extra anpassningar, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska då se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt blir utrett. Behov av särskilt stöd ska också utredas om eleven har andra svårigheter i sin skolsituation. Det kan till exempel handla om en funktionsnedsättning, psykosocial problematik, psykisk ohälsa, svårigheter i det sociala samspelet, koncentrationssvårigheter eller upprepad eller långvarig frånvaro.

Åtgärdsprogram

Om utredningen visar att barnet behöver särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram bli framtaget. Åtgärdsprogrammet är det dokument där skolan skriver ner vilka behov av särskilt stöd som finns och hur skolan ska tillgodose dem. Dokumentet ska beskriva det särskilda stödet som skolan ska ge. Både barnet och du som vårdnadshavare ska få möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Du kan läsa mer på sidan Åtgärdsprogram Öppnas i nytt fönster..

Servicecenter
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
servicecenter@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.