Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Modersmål och nationella minoritetsspråk

Elev får stöd av lärare, sitter vid ett bord och läraren pekar på ett papper framför eleven

Elever som har ett annat modersmål än svenska har rätt till undervisning i det egna språket. Nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani, chib eller jiddisch har särskilda rättigheter.

Modersmålsundervisning

Elever med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i skolan. Undervisningen ska utveckla elevernas modersmål och erbjuds från och med årskurs 1.

En elev kan få modersmålsundervisning om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska
  • eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket
  • eleven använder språket dagligen i hemmet
  • minst fem elever önskar denna undervisning och ingår i en undervisningsgrupp i språket
  • lämplig lärare i det aktuella språket finns

För barn som är adopterade och har ett annat modersmål än svenska gäller inte kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Alla elever ska dock ha grundläggande kunskaper i språket för att ha rätt till undervisning i ämnet modersmål.

Nationella minoritetsspråk

I de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani, chib och jiddisch finns utökade rättigheter till modersmålsundervisning. Följande rättigheter gäller:

  • undervisning av språket kan fås från förskoleklass
  • en elev önskar denna undervisning
  • eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper i det aktuella språket
  • lämplig lärare i det aktuella språket finns
  • eleven har rätt att läsa minoritetsspråk som språkval.

Ansök om att få läsa modersmål

Ansökan och uppsägning av modersmålsundervisning skickar du till den skola eleven går i. För elever i en fristående skola i kommunen eller i en skola utanför kommunen tas kontakt med ansvarig på skolan för ansökan. För elev i en kommunal skola i Österåkers kommun används nedanstående blanketter.

För utförare

För riktlinjer och ansökan om ersättning från hemkommunen se sidan För utförare inom förskola och skola.

Servicecenter
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
servicecenter@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.