Österåkers kommuns logotype

Äidinkieli ja kansalliset vähemmistökielet

Elev får stöd av lärare, sitter vid ett bord och läraren pekar på ett papper framför eleven

Oppilailla on oikeus saada opetusta omalla äidinkielellään, mikäli äidinkielenä on jokin muu kuin ruotsi. Kansallisilla vähemmistöillä on erityisoikeudet. Sinulla on oikeus saada opetusta suomeksi jo esikoululuokalla.

Äidinkielen opetus

Oppilailla on oikeus oman äidinkielen opetukseen koulussa, mikäli äidinkieli on eri kuin ruotsi. Opetusta tarjotaan ensimmäiseltä luokalta lähtien ja opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaiden omaa äidinkieltä. Oppilas opiskelee äidinkieltä tavallisen opiskeluajan ulkopuolella.

Oppilas voi saada äidinkielenopetusta jos:

  • toinen tai molemmat huoltajista puhuvat äidinkielenään jotakin muuta kuin ruotsia
  • oppilaalla on pohjatiedot kielestä
  • oppilas käyttää kieltä kotona päivittäin
  • vähintään viisi oppilasta kunnassa haluaa opiskella kieltä ja he kuuluvat samaan opetusryhmään
  • käytettävissä on sopiva opettaja.

Adoptiolapsella on erityisoikeus äidinkielen opetukseen, kielen ei tarvitse olla päivittäin kotona käytettävä kieli. Kaikilla oppilailla on kuitenkin oltava perustiedot saadakseen oikeuden äidinkielen opetukseen. Tämä ei koske kansallisia vähemmistökieliä.

Kansalliset vähemmistökielet

Oppilaalla on oikeus äidinkielen opetukseen, mikäli hän kuuluu jonkin vähemmistökielen piiriin: saame, suomi, meänkieli, romani chib tai jiddisch.

Kansallisilla vähemmistökielillä on erityisoikeudet äidinkielen opetukseen. Näitä oikeuksia ovat:

  • kielenopetusta voi saada jo esikoululuokalla
  • yksi oppilas haluaa opiskella kieltä
  • oppilaalla ei tarvitse olla kielestä perustaitoja
  • jos käytettävissä on sopiva opettaja
  • oppilas voi opiskella kieltä oppilaan kielivalintana.

Hakemus äidinkielen opetukseen peruskoulussa

Hakemuksen ja irtisanomisen äidinkielen opetukseen lähetät siihen kouluun missä oppilas käy. Oppilaat jotka käyvät vapaakoulua tai kunnan ulkopuolella olevaa koulua, ota yhteyttä vastaavaan kouluun.

Österåkerin kunnan kunnallisissa kouluissa käyville oppilaille käytä allaolevaa lomaketta.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.