Österåkers kommuns logotype

Kansalliset vähemmistöt

Kuva kansallisten vähemmistöjen lipusta

Kuva Martin Thelénius

Ruotsissa on viisi kansallista vähemmistöä: torniolaaksolaiset, ruotsinsuomalaiset, saamelaiset, romanit ja juutalaiset. Kansallisilla vähemmistöillä on kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityisoikeuksia.

Meänkieli, suomi, saame, romani chib ja jiddisch ovat kansallisia vähemmistökieliä Ruotsissa. Näillä kielillä on pitkä historiallinen läsnäolo maassamme, ja sen johdosta erityisoikeuksia.

Laissa ”Kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet" sanoo että ihmisille, jotka kuuluvat kotimaiseen vähemmistöön, on annettava mahdollisuus säilyttää ja kehittää kulttuuriaan. Laissa sanotaan myös erikoisesti että on autettava lapsia kehittämään kieltään ja kulttuurista identiteettiään. Lapsilla on erityisoikeus äidinkielenopetukseen, mikä koskee myös vasa-alkajia. Kansallisilla vähemmistöillä on oikeus saada äidinkielenopetusta esikoululuokasta lähtien. Sinulla joka kuulut kansalliseen vähemmistöön on oikeus saada tietoa kielelläsi, kerro meille jos olet kiinnostunut.

Österåkerin kunnan toimintaperiaatteet ja suuntaviivat Kansallisille vähemmistöille

Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus ovat päättäneet toimintaperiaatteista ja suuntaviivoista Kansallisille vähemmistöille Österåkerin kunnassa.

Toimintaperiaatteet Kansalliset vähemmistöt ruotsiksi löydät tämän linkin kautta. , 240.1 kB.

Suuntaviivat Kansallisille vähemmistöille ruotsiksi löydät tämän linkin kautta. , 152.7 kB.

Suomen kielen hallintoalue

Österåkerin kunnassa on kauvan asunut ruotsinsuomalaisia. Kunta on valittu tämän takia suomen kielen hallintoalueeseen. Österåkerin kunnan asukkaana sinulla on vahvistettuja oikeuksia kunnassamme.

Sinulla on oikeus:

  • Käyttää suomen kieltä kun olet yhteydessä kuntaan. Sinulla on oikeus saada sekä suullista ja kirjallista tietoa suomeksi.
  • Saada lastenhuoltoa kokonaan tai suurelta osin suomeksi.
  • Saada äidinkielenopetusta suomeksi, myös vasta-alkajille jotka eivät puhu kieltä ollenkaan, tämä koskee myös esikoululuokkaa.
  • Saada vanhustenhuoltoa kokonaan tai suurelta osin suomeksi.

Lisätietoja

Tukholman läänin Lääninhallitus ja Saamelaiskäräjät ovat 1 tammikuuta vuodesta 2010 lähtien päävastuussa Ruotsin vähemmistöpolitiikan koordinoinnista ja seurannasta ja miten se toteutetaan koko maassa. Lääninhallituksella on myös tietoa vähemmistökielillä.

Täältä löydät Tukholman lääninhallituksen suomenkielisen sivun. Länk till annan webbplats.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.