Österåkers kommuns logotype

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) för unga under 20 år

En ung tjej med ljust hår och svarta glasögon tittar mot en äldre person som man ser ryggen av.

Om du är mellan 16-19 år och inte är inskriven i någon gymnasieskola eller om du gått ut gymnasiet med ett studiebevis kommer du att bli kontaktad av oss. Detta gör vi för att du ska få möjlighet till individuellt stöd genom det kommunala aktivitetsansvaret, KAA.

Vi arbetar utifrån två spår:

 1. Spår 1 är för dig som vill komma igång med någon form av studier.
 2. Spår 2 är för dig som vill skriva CV, komma ut i praktik och på sikt i arbete.

Däremellan har vi olika aktiviteter som körkortsteori och friskvård.

Du kan bland annat få hjälp med:

 • studie- och yrkesvägledning,
 • ansökningar till introduktionsprogram, gymnasieskola, folkhögskola eller vuxenutbildning,
 • motiverande och coachande samtal,
 • att ta kontakt med myndigheter eller andra stödverksamheter du kan ha behov av,
 • att hitta en praktikplats,
 • eller att hitta en fritidssysselsättning eller träningsform som passar dig.

Hos oss möter du...

Hos KAA möter du studie- och yrkesvägledare med bred kunskap om samtliga skolformer, liksom ungdomscoacher som är utbildade och har lång erfarenhet av socialt arbete. Vi samverkar med andra instanser utifrån just dina behov.

E-post

aktivitetsansvaret@osteraker.se

Telefon

Vad innebär kommunens aktivitetsansvar?

Det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, innebär att kommunen enligt lag ska

 • kontakta och ta reda på sysselsättningen hos alla unga som inte är inskrivna i en gymnasieskola
 • och erbjuda individuellt stöd till dessa unga med syfte att närma sig utbildning eller arbete.

Vem ingår i aktivitetsansvaret?

KAA i Österåker omfattar ungdomar som är folkbokförda i Österåkers kommun från 16 år fram till dagen de fyller 20 år som

 • har gått ut grundskolan eller grundsärskolan, eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har skolplikt,
 • aldrig har påbörjat gymnasiet,
 • har avbrutit sina gymnasiestudier,
 • har läst klart ett nationellt program på gymnasiet, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning, men utan att uppnå en fullständig gymnasie- eller yrkesexamen. Du måste ha ett examensbivis för att din utbildning ska vara fullföljd, enbart ett studiebevis räcker inte.

Inom det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, jobbar vi uppsökande.

Det betyder att vi tar kontakt med dig som inte är inskriven på en gymnasieskola. Det gör vi för att det är så viktigt att alla unga får veta vilken hjälp de har rätt att få. Vi frågar då om din nuvarande sysselsättning och berättar vad vi kan hjälpa till med. Vi kontaktar dig genom att skicka brev hem till dig. Vi kan också ringa eller skicka sms till dig eller till dina föräldrar.

Om du till exempel har jobb, eller om det av någon annan anledning inte passar eller fungerar för dig ha kontakt med oss just nu, är det givetvis helt okej. Men oavsett vad du har för sysselsättning, eller om du inte är i behov av stöd för tillfället, är det viktigt att vi får kännedom om det, för att vi ska ha rätt information om dig.

Det kan också hända att vi kontaktar dig trots att du studerar. Detta kan exempelvis bero på att du studerar utomlands, går på riksinternat eller i en friskola utanför Stockholms län. Då behöver vi bara få kännedom om det, så att vi har rätt information.

Givetvis kan du själv eller dina föräldrar/vårdnadshavare också ta första steget till en kontakt med oss. Du hittar kontaktinformation här under.

Vill du få lite stöttning?

Då kan vi boka en tid för ett första möte där vi tar reda på hur vi kan hjälpa just dig. Du får självklart bjuda med en förälder eller någon annan person som är viktig för dig till mötet om du vill.

Om du efter vårt första möte känner att du vill fortsätta att träffas, inleder vi ett arbete för att tillsammans med dig se över din situation och rita upp möjliga vägar framåt.

Vi tar din framtid på allvar och arbetar alltid för att skapa goda kontakter och samarbeten med myndigheter, verksamheter och personer som kan hjälpa dig på olika sätt.

Vad du än vill, och även om du inte vet vad du vill, så är du alltid välkommen till oss!

Anmäla elevs studieavbrott

Om du som utförare ska anmäla en elevs studieavbrott från gymnasieskolan använder du blanketten, anmälan om studieavbrott till hemkommunen. , 1.5 MB.

Har elev betydande frånvaro?

Har en elev betydande frånvaro ska detta också anmälas. Läs riktlinjerna för anmälan till hemkommunen , 102.2 kB. vid avbrutna studier eller omfattande frånvaro.

Anmälan skickar du per post till:

Österåkers kommun
Aktivitetsansvaret
184 86 Åkersberga

E-post

aktivitetsansvaret@osteraker.se

Telefon

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.