Lotteritillstånd

Spelinspektionen bestämmer hur lotterier ska gå till och vem som får ge tillstånd till dem. Österåkers kommun har rätt att ge ideella föreningar tillstånd att sälja lotter för att finansiera en del av sin verksamhet.

Kommunala lotterier

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Registrering ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

För registreringslotterier krävs endast en registrering vilken görs hos kommunen. Registreringen ska avse en viss tid, högst fem år. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas.

Att få ett tillstånd eller registrering kostar 370 kr.

Läs mer om avgifter på Spelinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Villkor

  • För sådana registreringslotterier som avses i 6 kap. 9 § ska kommunen förordna en kontrollant.
  • Kommunen ska fastställa arvodet till kontrollanten och arvodet ska betalas av den som har registrerats för att tillhandahålla ett sådant lotteri.
  • Den som efter registrering tillhandahåller lotterier enligt 6 kap. 9 § ska senast den 15 februari varje år redovisa de lotterier som har tillhandahållits under föregående kalenderår.
  • I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Värdet på en varuvinst får vara högre.
  • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.
  • Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 av prisbasbelopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs mer om kommunala registreringslotterier på Spelinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om registrering för lotteri

En förenings lotterier kan registreras av kommunen. Efter registrering kan föreningen arrangera lotterier under en femårsperiod. I Österåkers kommun är det kultur- och fritidsnämnden som handlägger registreringen.

Lotterier utan registrering

Vissa lotterier kräver varken licens eller registrering. Det kan vara lotterier där deltagande inte kräver betalning om lotteriet sker under privata former med låga belopp eller för ett lotteri i samband med en offentlig nöjestillställning.

Mer specificerade krav om vad som gäller kan du läsa i Spellagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Licensansökningar via webbtjänst

Spelinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om hur du söker licens via webbtjänsten.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
kulturadmin@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: