Österåkers kommuns logotype

Bilda förening

Var med och skapa en ny mötesplats genom att bilda en förening tillsammans med andra personer. Att bilda en förening är enkelt, men det finns några saker att tänka på. Här finns information som hjälper dig att komma igång.

En förening grundar sig på ideellt och frivilligt arbete från medlemmarna. Föreningen ska ha en styrelse och stadgar, vara idéburen och bedriva icke vinstdrivande verksamhet. Varje medlems röst ska vara lika mycket värd och alla ska ha lika stor möjlighet att delta i föreningens aktiviteter. Att skapa en förening innebär också att du får möjlighet att påverka och förändra samhället.

Bilda en förening

För att bilda en förening ska det finnas ett flertal personer som är engagerade i en gemensam fråga. Föreningen har bildats när medlemmarna har valt vilka som ska sitta i styrelsen och reglerna för föreningen; stadgarna, har bestämts. Föreningens namn är viktigt för att föreningen ska kunna identifieras och intresserade ska hitta den.

En föreningsstyrelse tar tillvara samtliga medlemmars intressen och arbetar enligt de stadgar och mål hela föreningen sätter upp gemensamt. Om möjligt kan det vara användbart att vara knuten till en riksorganisation då dessa ofta har mer resurser och erfarenhet att dela med sig av.

Utse styrelse

Styrelsen ska minst bistå av:

  • ordförande
  • sekreterare
  • kassör
  • valfritt antal ledamöter
  • revisor och eventuellt revisorssuppleant (behöver inte vara yrkesrevisorer)

Lagen

Ideella föreningar har inga särskilda lagar att följa. En förening ses som en juridisk person när den har interna regler och när det har tillsatts en styrelse. Föreningen omfattas av vissa allmänna lagar som till exempel skattelagen och bokföringslagen. Juridisk person innebär att föreningen äger sina tillgångar och ansvarar för sina skulder.

En förening blir juridiskt bunden av en överenskommelse, när föreningen är en juridisk person. Föreningen är också juridiskt bunden när styrelsen har valt ut en person som har rätt till att till exempel skriva under avtal.

Bidragsberättigad förening i Österåkers kommun

Österåkers kommun har ett antal bidrag till det lokala föreningslivet. För att kunna söka dessa behöver föreningen vara godkänd som bidragsberättigad förening av berörd nämnd.
Gör så här:

1. Fyll i och skicka in (registrera) Registreringsblanketten Länk till annan webbplats.

2. Skicka in årsmöteshandlingar (verksamhetsberättelse, revisionsberättelse), protokoll från konstituerande styrelsemöte och stadgar till kulturochfritidsnamnden@osteraker.se alternativt posta dessa till:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Österåkers kommun
184 86 Åkersberga

När handlingarna kommit in till kommunen, tas ert ärende upp vid nästa, möjliga sammanträde för Kultur- och fritidsnämnden.

Efter godkännande i nämnden syns ni i kommunens föreningsregister och har möjlighet att söka bidrag. Observera att alla bidrag inte är sökbara för alla föreningar.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
kulturadmin@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.