Trafikregler och säkerhet

Det finns två typer av trafikregler, allmänna trafikregler och lokala trafikföreskrifter. De allmänna reglerna beslutas av regeringen och gäller överallt. Kommunen ansvarar för de lokala trafikföreskrifterna tillsammans med Länsstyrelsen. 

Vi arbetar på olika sätt med trafiksäkerhet för alla som vistas i trafikmiljön. Det handlar om att utforma kommunens gator och miljöer så säkert som möjligt genom hastighetsbegränsningar. Det handlar även om att informera om de trafikfaror som inte går att bygga bort.

Nollvisionen

Nollvisionen är grunden för allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige. Den är fastställd genom ett riksdagsbeslut. Olyckor kan inte alltid förhindras och ibland gör vi misstag. Vägar, gator och fordon måste utformas så att misstagen inte leder till olyckor med personskador eller dödsfall. Trafiksäkerhet är viktigt för alla. Alla trafikanter måste ta sitt ansvar. Gående, cyklister eller fordonsförare ska följa regler och visa hänsyn.

Olika åtgärder för trafiksäkerhet

Lokala trafikföreskrifter

Lokal trafikföreskrifter, LTF, är en regel som gäller inom ett speciellt område eller en plats. De märks oftast ut med vägmärken för att visa var och hur bestämmelsen gäller. Som trafikant är man skyldig att känna till dessa allmänna trafikföreskrifter.

Tycker du att något är fel i de lokala trafikföreskrifterna, till exempel en hastighetsbegränsning? Då kan du lämna in en ansökan till Österåkers kommun om ändring inom de tätbebyggda områdena. Din ansökan ska innehålla vilken sträcka förslaget gäller, helst markerat på en karta, och en motivering till varför du anser att trafikregeln ska ändras eller införas.

Utanför tätbebyggt område beslutar Länsstyrelsen
Ansökan skickas då till:
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM​
stockholm@lansstyrelsen.se

Lokala trafikföreskrifter för Österåker finns i Transportstyrelsens databas Svensk trafikföreskriftssamling. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klipp häcken – Trafikfarlig växtlighet som skymmer sikten

Du som fastighetsägare har ett ansvar för att plank, mur och växtlighet inte påverka trafiksäkerheten.

Ditt ansvar som fastighetsägare för trafiksäkerheten Öppnas i nytt fönster.

Blomlådor

Många upplever att hastigheterna på mindre lokalgator/bostadsgator är alldeles för höga och efterfrågar åtgärder. Eftersom olyckor är ovanligt och fordonsflödet ofta väldigt lågt gör kommunen sällan åtgärder. Det är polisens ansvar att övervaka hastigheter och andra lokala trafikföreskrifter. Upplever du ändå att bilisterna kör för fort där du bor så finns det tillstånd att söka för att få sätta ut blomlådor som en hastighetssänkande åtgärd. De fungerar som en signal till bilisterna att hålla hastigheterna nere och öka uppmärksamheten för omgivningen.
Vill du placera ut blomlådor så måste du söka tillstånd hos Infrastruktur- och anläggningsavdelningen, eftersom alla gator inte lämpar sig för blomlådor. Vi beslutar också om var blomlådorna ska placeras för att trafiksäkerheten och framkomligheten ska bli så god som möjligt. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Villkor för blomlådor , 156.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ritning för blomlådor , 95.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om blomlådor , 109.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.