Österåkers kommuns logotype

Parkering

Parkeringsplats

I kommunen finns både allmänna och privata parkeringsplatser. De allmänna parkeringsplatserna är avgiftsfria men tidsbegränsade.

Parkeringsskiva, P-skiva

Skyltar på parkeringen talar om när parkeringsskiva ska användas. Den placeras innanför vindrutan så att den lätt kan läsas av utifrån. På skivans baksida kan du läsa de regler som gäller. Ta som vana att alltid titta på skyltar som visar när parkeringsskiva ska användas. Har du inte någon parkeringsskiva så går det även bra att skriva ankomsttiden på en vanlig papperslapp, och lämna den väl synlig i rutan.

Det här gäller för parkeringsskivan:

  • Placeras synlig på vänster sida i framrutan.
  • Parkeringsskivan gäller för den tid som skyltas på varje parkering
  • Avrunda till närmaste nästkommande hel eller halvtimme
  • Kommer du före det klockslag då P-skiva börjar gälla, ställ skivan på det klockslag som anges på skylten. Exempel: du parkerar klockan 06.00, men P-skiva gäller från klockan 08.00. Ställ skivan på 08.00.
  • Parkeringsskivan får inte ändras under pågående parkering
  • Bara en parkeringsskiva i taget får användas

Kostnad för parkering, avgift

De kommunala parkeringsplatserna är avgiftsfria men tidsbegränsade.

Möjlighet att söka boendeparkering finns för boende i Östra kanalstaden.
Boende med giltigt parkeringstillstånd betalar avgift till kommunen.

Publicerad:
Senast uppdaterad: