Österåkers kommuns logotype

Trygghetsmätning 2024

En mobiltelefon visar sms med länk till trygghetsmätningen

Slumpvis utvalda Österåkersbor får sms om trygghetsmätningen.

Undersökningen är avslutad. Tack alla som svarat! Svaren är viktiga i kommunens fortsatta trygghetsarbete!

Tack du som svarade på kommunens trygghetsundersökning som skickades ut via sms i slutet av maj! Tack vare dina svar får kommunen en mer detaljerad och djupare bild av hur trygga Österåkersborna känner sig i olika delar av kommunen.

Nu ska alla svar sammanställas och analyseras. Under hösten presenterar vi hur vi kommer att använda resultatet och vad vi kommer göra, nu när vi vet mer.

– Jag är så tacksam för alla som tagit sig tiden för att hjälpa oss genom att svara på frågorna i trygghetsundersökningen. Svaren är viktiga för oss i arbetet med att öka tryggheten. Det är även många som hört av sig till vårt servicecenter för att komplettera med information eller andra tankar som man vill framföra kring tryggheten i kommunen, tack även till er, säger Madeleine Holmströn, trygghetssamordnare på Österåkers kommun.

Information om undersökningen

Slumpvis utvalda Österåkersbor bjöds in att delta i trygghetsmätningen via sms. Totalt valdes 9377 kommuninvånare ut. Sms:et skickades ut till personer i åldrarna 16–84 år boende i hela kommunen. Frågorna fanns på svenska, engelska, arabiska, dari och tigrinja. Svaren är anonyma. Undersökningen pågick under slutet av maj och början av juni 2024

Svar på vanliga frågor om undersökningen

Nej. Sms:et innehåller tre länkar. En länk går till enkäten, en går till kommunens webbsida som beskriver undersökningen och en länk för att avböja deltagande.

Du får inga påminnelser om du klickar på avböj-länken.

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur trygga eller otrygga Österåkersborna känner sig. Vi vill också få veta om det skiljer sig mellan olika områden i kommunen och vad det kan bero på.

Resultaten av undersökningen hjälper oss att prioritera var vi ska göra mer trygghetsskapande insatser.

Ja. Du tar länken till enkäten och lägger in i adressfältet i vilken webbläsare som helst och kan du svara på enkäten på vilken dator eller surfplatta du vill.

Då har du inte svarat på hela enkäten. När du gjort det får du inga fler påminnelser. Klicka på enkätlänken i något av de sms du fått för att göra färdigt hela enkäten.

Nej, tyvärr finns inte den möjligheten.

Ja. Det är frivilligt att delta men dina svar är viktiga.

Det tar cirka 5–10 minuter att fylla i enkäten.

Den pågår under två veckor. Det innebär att du har två veckor på dig att svara på enkäten. Du får flera påminnelser under dessa två veckor om du inte klickar på avböj-länken i sms:et. Efter att du avböjt får du inte längre några påminnelser och du kan inte delta i undersökningen.

Du är en av flera tusen slumpmässigt utvalda personer i åldern 16–84 år här i Österåker. Det är alltså slumpen och inget annat som gjort att just du fått inbjudan.

De telefonnummer som undersökningen skickas till har tagits fram via en nummerupplysningstjänst. Ett slumpmässigt urval görs bland alla telefonnummer per område i kommunen. Det beror alltså helt på slumpen vem som får undersökningen skickad till sig.

I resultatet av undersökningen kommer det inte vara möjligt att identifiera vilka svar som kommer från just dig. När undersökningen pågår, alltså när vi samlar in enkätsvaren, hanterar vi ditt mobilnummer och uppgifter om ålder och kön. När undersökningen är genomförd tas kopplingen till ditt mobilnummer bort (raderas och sparas inte).

Det kommer inte finnas någon koppling mellan dina svar i undersökningen och dina personuppgifter såsom namn, mobilnummer eller något annat.

Välkommen att kontakta Österåkers kommuns servicecenter om du har frågor om trygghetsmätningen.

Såhär kan du kontakta servicecenter

Så här behandlas personuppgifter i genomförandet av undersökningen

Undersökningen genomförs för att ge kommunen kunskap om medborgares upplevda trygghet per område och specifika otrygga platser. Resultatet används för att kommunen, i samverkan med bostadsbolag och polis, ska kunna sätta in trygghetsfrämjande insatser på goda grunder.

Undersökningen följer forskningsetiska principer, till exempel informationskravet och samtyckeskravet samt dataskyddsförordningen vad gäller hantering av personuppgifter. Det är frivilligt för dig som får sms-inbjudan att svara eller ej.

Under de veckor undersökningen genomförs behandlas respondentens adress och telefonnummer. När undersökningen är slutförd raderas samtliga personuppgifter och i resultatet av undersökningen kan svaren inte kopplas till svarandes personuppgifter.

Den personuppgiftsansvariges rättsliga grund för denna behandling av personuppgifter är att den personuppgiftsansvariga verksamheten ska kunna utföra uppgifter av allmänt intresse (Dataskyddsförordningen, Artikel 6 1e).

Personuppgifter (adress, telefonnummer) hanteras endast under undersökningens genomförande och då på ett informationssäkert sätt och endast av dedikerad personal hos vår leverantör Embrace Safety AB som arbetar med den aktuella undersökningen.

Personuppgifter som behandlas i undersökningen lagras bara under undersökningens genomförande, cirka 4 veckor. När undersökningen är slutförd raderas samtliga personuppgifter så att den slutgiltiga datafilen anonymiseras.

Dataskyddsförordningen reglerar särskilt aspekten kring delning av personuppgifter med tredje land, det vill säga länder som inte är en del av den Europeiska unionen.

I genomförandet av undersökningen förekommer ingen sådan delning av personuppgifter med tredje land.

Du når Österåkers kommuns dataskyddsombud på dataskyddsombud@osteraker.se

Om du som registrerad har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss eller lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten imy@imy.se som är tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor.

Publicerad:
Senast uppdaterad: