Österåkers kommuns logotype

Så arbetar vi med trygghet i kommunen

Man och två barn går på en stig i ett lummigt landskap

Vi arbetar för att du ska känna dig trygg i Österåkers kommun.

I Österåkers kommun arbetar vi proaktivt tillsammans med andra aktörer i samhället. Det gör vi för att du som bor och verkar i kommunen ska kunna känna dig trygg under dygnets alla timmar.

Trygghet är en viktig del av kommunens arbete. Att Österåkers kommun ska vara en trygg kommun finns med i både kommunens övergripande vision och målstyrning, vilket avspeglar sig i kommunens arbete. Främjande insatser får stort fokus för att stärka det positiva och skapa goda förutsättningar för alla i vår kommun. Demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter och likabehandling är grunden i det arbetet.

Det förbyggande arbetet fokuserar bland annat på att ge barn och unga förutsättningar till en positiv utveckling, förhindra utanförskap samt skapa trygga platser i vår gemensamma, offentliga miljö.

Publicerad:
Senast uppdaterad: