Österåkers kommuns logotype

Stöd och hjälp för barn upp till 18 år

Ung person sitter i ett trapphus och ser ledsen ut

Du som är under 18 år kan få stöd och hjälp om du behöver.

Är du ett barn och behöver stöd, eller känner du oro för ett barn? Det finns stöd och hjälp att få. Nedan hittar du kontaktuppgifter och länka till olika organisationer och verksamheter som kan vara till hjälp.

Socialförvaltningen, enheten för barn och ungdom

Vid oro som inte är akut kan du vända dig till socialförvaltningens mottagningsgrupp för råd och vägledning i frågor som rör barn och unga. 08-540 812 56.

Fältgruppen Österåker

Arbetar främjande med ungdomar 10–20 år i Österåkers kommun. Är behjälpliga med att länka vidare till och arrangera meningsfulla fritidssysselsättningar för unga. 073-644 36 84.

Trygg i Österåker

Kommunens övergripande arbete kring drog- och brottsförebyggande. tryggi@osteraker.se.

Ungdomsmottagningen i Åkersberga

Hjälper ungdomar 12–23 år med frågor om sex och samlevnad, psykisk hälsa m.m. 08-540 811 99

Elevhälsan

Fnns på alla skolor och kan hjälpa till när ett barn eller ungdom behöver hjälp.

Stödcentrum för unga brottutsatta

Hjälper ungdomar 12–23 år. Stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Täby.se/stodcentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., 08-555 572 38 / 08-550 572 40

Brottsofferjouren i Södra Roslagen

Vittnesstöd innan, under och efter en rättegång. 0200-21 20 19, info@sodraroslagen.boj.se, sodraroslagen.boj.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS

Barnens hjälptelefon 116 111, BRIS vuxentelefon 0771-50 50 50, bris.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande kompis

För barn och ungdomar upp till 25 år. Chatt för stora och små problem.

rkuf.se/jourhavande-kompis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Killfrågor

Chatt om stora och små problem, killfragor.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Origo

Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. 020-25 30 00 (för dig som är 13–26 år), 08-508 251 20 (för yrkesverksamma), origostockholm.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polisen

Akut ärende/pågående brott, 112. Anmälan brott 114 14, polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Webbsidor om alkohol och droger

Tonårsparlören finns att hämta kostnadsfritt på alla Systembolag och på iq.se/tonårsparloren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, can.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

alkoholhjälpen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

drugsmart.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: