Webbutbildningar

Pedagogcentrum utvecklar och köper in webbutbildningar för att stödja förskolor och skolor i det interna utvecklingsarbetet. En fördel med webbutbildningar är att fortbildningsinsatsen kan förläggas då det passar enheten allra bäst.

  • Tillgänglig lärmiljö
  • Min skoldag
  • Delaktighet
  • Grunder i widgit online
  • Motiverad, mottaglig och modig -Helena Wallberg

Arbetet med att utveckla och köpa in webbutbildningar pågår löpande.

Om ett gemensamt utvecklingsområde inom förskola eller skola ringas in kan Pedagogcentrum, i det fall området antas bestå under lång tid, välja att utveckla en digital utbildning som kan nyttjas när det passar enheten bäst.

Utbildningarna nås via Pedagogcentrums webb och kan kompletteras med handledning eller fysiskt stöd för att fördjupa utbildningen och skapa ännu större värde för mottagaren.

Publicerad:
Senast uppdaterad: