Stöd till enheten:
Systematiskt utvecklingsarbete med stöd (SUMS)

En AI genererad bild på en liten buss som byter fil uppe i bergen.

Varför ett bildstöd med en minibuss som åker på en krokig väg som vindlar mellan höga berg? Vi tänker att minibussen symboliserar att insatsen riktar sig till en enhet i taget, eftersom bussen endast rymmer en enhet. Vägen som vindlar sig fram mellan bergen får symbolisera att insatsen är utformad så att den stödjer just de behov som identifierats i enhetens systematiska kvalitetsarbete.

Här kan ni läsa om hur Pedagogcentrum arbetar med att stödja enskilda enheter genom större insatser som är kopplat till det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet.

Några enheter per år prioriteras för större insatser kopplat till det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet. Det är en insats som skräddarsys utifrån enhetens specifika behov.

• Fristående/privata enheter:
Vårt samarbete bygger på information från rektors systematiska kvalitetsarbete, hemkommunens tillsyn, insyn och inspektioner, betyg och resultat på nationella prov. MMiS och skolenkät. Utvärderingar av tidigare insatser.
* Prioritering görs av Pedagogcentrum.
• Kommunala enheter/egen regi:
Vårt samarbete bygger på information från rektors systematisk kvalitetsarbete, skolchefernas systematiska kvalitetsarbete, betyg och resultat på nationella prov, kvalitetsdialogerna med centrala elevhälsan (CEH), utvecklingsdialoger med skolchef och utvecklingschef. SUMS-dialog, MMiS och skolenkät. Utvärderingar av tidigare insatser. Resultatdialoger (ekonomi/HR).
* Prioritering görs av Skolchef i samråd med Pedagogcentrum.

Vid en SUMS erbjuder vi allt vi har inom ramen för Pedagogcentrum. Det betyder att vi skräddarsyr ett hållbart upplägg med de utbildningar och resurser vi har. Det kan handla om organisatoriskt analysstöd,föreläsningar, pedagogisk och didaktisk rådgivning, vetenskaplig förankring i "best-practice", handledning, metahandledning, workshops, materialtutlåning, systematiska utvärderingar och mycket annat.

Publicerad:
Senast uppdaterad: