Kurser och fortbildning

En AI genererad bild med ett förstoringsglas som visar en blomsteräng i förstoring.

Varför ett bildstöd med en blomsteräng och ett förstoringsglas? Vi tänker att ängens blommor symboliserar Pedagogcentrums digitala utbud som kurser, föreläsningar, filmer, verktyg med mera. Förstoringsglaset symboliserar att du självständigt kan fördjupa dig i det du vill. Som att plocka blommor på en äng.

Här kommer du inom kort kunna klicka dig vidare till Pedagogcentrums digitala utbud av kurser, filmer, verktyg och mycket mer.

(sidan är under uppbyggnad)

Här finns det möjlighet för pedagoger och lärare att själv plocka olika kurser och fortbildningar, både digitala och analoga där innehållet är en del av grundutbudet, som filmer, digitala kurser, program och verktyg.
På Ängen så finns möjlighet till fördjupningar och framtidsspaningar.
På Ängen finner vi också Metodverkstan där pedagoger i förskolan kan få praktisk handledning kopplat till den estetiska lärmiljön.
Ängen kan ses som en hållbar omarbetning av det tidigare Kursutbudet
Två gånger per läsår bjuder Pedagogcentrum in samtliga
pedagoger till webbaserat möte med framtidsspaning
kopplat till undervisningsrealiteten.
Framtidsspaningen innehåller kortare digitala föreläsningar, workshops eller samtal med aktuella frågeställningar, exempelvis:
Vad är på gång i den digitala undervisningsvärlden? Vad är på gång inom läsforskningen just nu?
Innehållet ska vara något extra som pedagoger och lärare har
nytta och glädje av att känna till för den framtida undervisningen.

Här kan du få hjälp med:

Publicerad:
Senast uppdaterad: