Korta stödinsatser:
Stöd vid rektors löpande och åtgärdande arbete

En AI genererad bild på en cykel som står lutad mot ett träd i en skog med vackert motljus och en stig som vätter mot ljuset.

Varför ett bildstöd med en cykel på en skogsstig? Vi tänker att stigen i skogen symboliserar situationer då vi kan behöva hjälpas åt att komma vidare (hitta stigen framåt) i svåra undervisningssituationer. Cykeln symboliserar att dessa insatser endast är korta och berör en eller ett fåtal personer. Som att hitta stigen och cykla framåt över symboliska trädrötter.

Här kan ni läsa om hur Pedagogcentrum arbetar med kortare insatser

I mån av tid erbjuder Pedagogcentrum stöd vid akut uppkomna situationer som inte kunnat förutses eller åtgärdas via enhetens systematiska och löpande arbete.

Här kan vi erbjuda kortare föreläsningar, workshops, del av vårt digitala utbud, handledning, praktisk handledning i Metodverkstan mm.
Rektor bär ansvaret för det löpande och åtgärdande arbetet.

Här kan du få hjälp med:

Pedagogcentrum erbjuder föreläsningar till separata för- och grundskolor eller gymnasium. De föreläsningar Pedagogcentrum erbjuder är skapade utifrån redan identifierade utvecklingsområden.

Pedagogcentrum erbjuder worksshops till separata för- och grundskolor eller gymnasium. Det kan ex handla om bildstödprogrammet Widgit-online, digitala lärresurser, tillgängliga lärmiljöer, estetiska lärprocesser i förskolan.

Handledning initeras av rektor. Handledningen sker i process utifrån ettrelationellt perspektiv där vi har fokus på hur vi kan ändra sammanhanget runt barnet/eleven/gruppen och inte ändra barnet/eleven/gruppen. Vi tittar på individ grupp och organisationsnivå. Så här kan ett upplägg se ut:

  • Gemensam kartläggning av situationen
  • Gemensam vidgning av perspektiv (reflektion) och målformulering
  • Tillsammans hitta nya alternativ (och genomföra dem)
  • Utvärdering

Metodverkstan är en mötesplats för förskolans läroplan i praktiken.Några av de mötesplatser som kommer finnas är bygg och konstruktion, fantasilek, måleri, lera, tecknandet, digitalisering, naturmaterial och återbruk. Läs mer om Metodverkstan här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Publicerad:
Senast uppdaterad: