Metodverkstan

Metodverkstan är en mötesplats för förskolans läroplan i praktiken.

Här sker handledning i praktiken och sytet med ett besök i Metodverkstan är ett ökat kunnande för pedagogen.

Miljöbild på Metodverkstans ljusbord

Frida Samuelsson, som ansvarar för Metodverkstan, är föräldraledig läsåret 2023-2024 och istället välkomnar vi Christina Bengtsson till Pedagogcentrum.

Christina tar emot grupper i Metodverkstan under förmiddagarna tisdagar, onsdagar och fredagar. På eftermiddagarna finns det möjlighet att få uppföljande insatser kopplat till arbetet i Metodverkstan.

Följ gärna Pedagogcentum på Instagram för att få en inblick i verksamheten.

I Metodverkstaden tillsammans med Christina kommer ni få möta hundraspråkligheten på olika sätt och utifrån de behov och processer er barngrupp och verksamhet befinner sig i. Grundläggande tekniker kring olika material och uttryck. Leken som en övergripande metod vilket är ett av förskolans stora uppdrag samt utforskande och undersökande.

Några av de mötesplatser som kommer finnas är bygg och konstruktion, fantasilek, måleri, lera, tecknandet, digitalisering, naturmaterial och återbruk.

VARMT VÄLKOMNA!

Vid frågor kontakta Christina Bengtsson direkt via mail.

Pedagogcentrum
Besöksadress
Alceahuset plan 3, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga
Publicerad:
Senast uppdaterad: