Stöd till alla:
Övergripande utvecklingsarbete

En AI generad bild med en buss som kör mellan bergen på en stor väg.

Varför bildstöd med en buss som åker på en huvudled? Huvudleden får symbolisera de övergripande utvecklingsområdena som identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet. Bussen symboliserar att många enheter får plats och kan åka på samma väg samtidigt.

Här kan ni läsa om hur Pedagogcentrum arbetar för att nå ut till många samtidigt.

Vårt övergripande utvecklingsarbete drivs i process under lägre tid och är i form av nätverk, utvecklingsgrupper och fokusgrupper. Det kan också vara stora föreläsningar och utbildningar till många.

  • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA)
  • Att möta olikheter (AMO)
  • Ledarskap
  • Matematik

Just nu har vi flera nätverk och utvecklingsgrupper igång inom de prioriterade utvecklingsområdena:

SKUA

AMO

(sidan är under uppbyggnad och därför saknar information)

Exempel på hur huvudleden organiseras

Ett forum för gemensamt lärande för pedagoger från olika enheter.

En utvecklingsgrupp skiljer sig från ett nätverk genom att det är några utvalda verksamhetsutvecklare (pedagoger/lärare) per enhet som medverkar på de centrala träffarna för utvecklingsgruppen. Mellan träffarna driver verksamhetsutvecklarna den egna enhetens utvecklingsarbete framåt.

Detta är ett exempel på hur en utvecklingsorganisation kan se ut:

  1. Skapar en organisatorisk plats för enhetens utvecklingsarbete. Det kan handla om att inrätta arbetsgrupper och mötesforumsom kan ta emot, omsätta och systematiskt följa upp den kunskap som förmedlas på träffarna. Det är viktigt att tänka igenom rektors roll i arbetet. Bäst effekt får utvecklingsarbetet på de enheter där rektor tar en aktiv och närvarande roll både på de centrala fräffarna och i det arbete som sker på enheten.
  2. Rektor utser några nyckelpersoner som ska medverka på träffarna. Det kan vara några mycket duktiga pedagoger och lärare med mandat att driva utvecklingsfrågor tillsammans med sina kollegor. Dessa utvalda personerna kallar vi ofta för verksamhetsutvecklare.
  3. Verksamhetsutvecklarna och rektor medverkar på ca 5 träffar per läsår. Däremellan bedriver verksamhetsutvecklarna utvecklingsarbetet vidare med stöd av det som förmedlats på de centrala träffarna.

Fokusgrupp kallar vi det när pedagoger från en organisatorisk enhet inom förskola träffas för att utvecklas inom ett prioriterat utvecklingsområde.

Publicerad:
Senast uppdaterad: