Om Pedagogcentrum i Österåker

Bild på Pedagogcentrums exempelklassrum med bänkar och en whiteboard.

Pedagogcentrum i Österåkers kommun stödjer pedagoger, lärare och skolledare inom både kommunala och fristående utbildningsverksamheter från förskola till gymnasium.

Pedagogcentrum är en central stöd- och utvecklingsenhet inom Utbildningsförvaltningen som erbjuder stöd och utbildning till pedagoger, lärare och rektorer inom både kommunala och fristående förskolor, pedagogisk omsorg, grundskolor, fritidshem, anpassad grundskola och gymnasieskolor i Österåkers kommun.

Pedagogcentrum har genomfört en omorganisation och upprättat nya arbetssätt för att på ett bättre sätt kunna stödja ännu fler pedagoger och lärare.

Den nya organisationen kan synliggöras med fyra huvudspår:

 • Stöd till alla
 • Stöd till enheten
 • Korta stödinsatser
 • Kurser och fortbildning

Förutom dessa fyra spår så anordnar Pedagogcentrum årligen en pedagogisk kick-off till samtliga pedagoger och lärare i hela Österåkers kommun. År 2023 var temat SKUA, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Under kick-offen utdelas också årets Pedagogpris. Vinnaren får förutom diplom och ära också en prissumma att använda till fortbildning.

Pedagogcentrum erbjuder dessutom två sökbara medel, ett riktat mot förskola och ett riktat till grundskola. Förskola kan ansöka om bidraget "från jord till bord" och grundskola kan ansöka om bidraget "anpassad undervisning".

 • 2009: En projektgrupp startas av dåvarande Kultur och utbildningsförvaltningen för att implementera den reviderade läroplanen för förskolan. Detta leder till starten av Metodverkstan 2010.​
 • 2010: ESU läggs ner, som bland annat erbjöd specialpedagogisk handledning och ett Språkotek där man kunde låna material till förskolorna. Modersmålslärare tas bort från förskolan. Beslut fattas att behålla Språkoteket med ett konsultativt modersmålsstöd, ansvarat av två förskollärare. Detta implementeras 2011.​
 • 2012: Det konsultativa modersmålsstödet utvärderas. Förvaltningen identifierar ett behov av att erbjuda specialpedagogisk kompetens.​
 • 2013: Språkverkstan startar som ett projekt. En specialpedagog anställs. Konsultativa modersmålsstödet ersätts därmed av projektet och materialet finns nu att tillgå på Språkverkstan.​
 • 2014: Statliga bidrag beviljas, vilket möjliggör anställningen av en till specialpedagog.​
 • 2015: Skoldatateket, som blir en del av Språkverkstan, startar med hjälp av statliga bidrag. Språkverkstan permanentas.​
 • 2016: All verksamhet förutom Metodverkstan ska nu även erbjudas skolorna.​
 • 2017: Labbverkstan öppnar. ​
 • 2018: Ett "kursutbud" tas fram för att bättre nå ut till fler. Övergripande namnet för alla verkstäder blir nu Pedagogcentrum.
 • 2020-2021: Coronapandemi medför tillfällig omställning till digitalt stöd.
 • 2023: Omorganisation där två förvaltningar blir en och Pedagogcentrum tar en ny riktning.

Pedagogcentrum
Besöksadress
Alceahuset plan 3, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga
Publicerad:
Senast uppdaterad: