Tillgänglig lärmiljö

Länk till hemsidan om Tillgänglig lärmiljö

Webbutbildning

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom förskola eller skola, oavsett roll eller befattning. Utbildningen är framtagen av Pedagogcentrum i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten. Syftet är att ge dig vägledning kring hur du och dina kollegor med små medel kan bidra till en mer tillgänglig lärmiljö för alla barn och elever. Utbildningen belyser vad den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön är, men ger dig också möjlighet att skatta er utbildning utifrån dessa miljöer. Länken till verktyget hittar du nedan under "Relaterade länkar".

Publicerad:
Senast uppdaterad: