Kemikaliesmart förskola

Länk till hemsidan om kemikaliesmart förskola

Österåkers förskolor ska vara kemikaliesmarta

Välkomna med på en rundvandring på förskolan med fokus på kemikalier som kan finnas där. Ta er igenom ett rum i taget. Det som väntar är frågor, text och filmer. I filmerna berättar experter från kemikaliecentrum på Miljöförvaltningen i Stockholm om skadliga ämnesgrupper och var i förskolemiljön de finns. Det ges också konkreta tips på vad som kan göras för att minska exponeringen. Utbildningen är framtagen av kemikaliecentrum på Miljöförvaltningen i Stockholm i mars 2016.

Varför är det så viktigt med kemikaliesmarta förskolor?

Barn är extra utsatta eftersom deras kroppar inte är färdigutvecklade. De befinner sig dessutom nära golvet (damm), smakar på mycket (inte bara mat) och andas och äter mer i förhållande till sin kroppsvikt än vad vuxna gör. Det är bra att alltid använda sig av försiktighetsprincipen och välja det säkra före det osäkra.

Publicerad:
Senast uppdaterad: