Delaktighet

Tre barn som samarbetar kring en lärplatta.

Barns delaktighet i sin utbildning är ett fokusområde i Österåker.

I Österåkers kommun är det ett prioriterat område att arbeta med barns delaktighet i förskolor och skolor, med anledning av det har Pedagogcentrum i samarbete med Barnkompetens designat ett web fortbildningspaket.

Syftet med webbfortbildningen:

  • Fördjupa sina kunskaper inom området delaktighet.
  • Lyfta vad delaktighet kan vara, dvs olika aspekter av delaktighet
  • Pedagoger ska känna sig inspirerade hur de kan få barn och elever delaktiga
  • Pedagoger ska förmedla känslan av delaktighet hos barn och elever

Fortbildningen består av tre filmer mot förskola med tillhörande reflektionsfrågor respektive tre filmer mot grundskola med tillhörande reflektionsfrågor. Varje film i modulen är ca 30 min lång. Vill du få tillgång till dem och skickar du en förfrågan till pedagogcentrum@osteraker.se

Här nedan finner du information om webbfortbildning om delaktighet. Det finns en fortbildning mot förskolan och en mot grundskola år 1-6.

Fortbildningens föreläsare i modulerna är följande:

är adjunkt och licentiat vid Stockholms universitet. Emelie är förskollärare och grundskollärare och innehar universitetslärarutbildning. (för- och grundskola)

är lärarfortbildare, rektor och pedagogisk samordnare med lång erfarenhet av olika ledningsuppdrag och utvecklingsarbetet där man med systematik byggt upp en struktur och format en samsyn för likvärdig utbildning och undervisning. (förskola)

är fil. dr i pedagogik, förskole- och skolutvecklare med en bakgrund som rektor. John är författare till en rad framstående böcker kring ledarskap, kommunikation och värdegrund. (grundskola)

Delaktighet -förskola

  • Modul 1: Om delaktighet i förskolan: vad kan delaktighet vara? (Film:24.29 min)
  • Modul 2: Delaktighet som förhållningssätt och arbetssätt: hur möjliggörs elevers delaktighet i vardagen? (Film:32.31 min)
  • Modul 3: Delaktighet som förhållningssätt och arbetssätt: hur möjliggörs barns delaktighet i undervisningen? Hur synliggörs barns delaktighet i systematiskt kvalitetsarbete? (Film:26.14 min)
Bild på Emelie Westberg Bernemyt från filmen om delaktighet i förskolan

Delaktighet -grundskola

  • Modul 1: Om delaktighet i grundskolan: vad kan delaktighet vara?(Film: 32.37 min)
  • Modul 2: Delaktighet som förhållningssätt och arbetssätt: hur möjliggörs elevers delaktighet i vardagen? (Film: 31.12 min)
  • Modul 3: Delaktighet som förhållningssätt och arbetssätt: Hur möjliggörs elevers delaktighet i undervisningen? Hur synliggörs elevers delaktighet i systematiskt kvalitetsarbete? (Film: 27.28 min)
Bild på John Steinberg från första filmen om delaktighet
Publicerad:
Senast uppdaterad: