Hedda driver arbetet mot högt uppsatta kvalitetsmål inom vård och omsorg

Porträtt på Hedda Odell, som är verksamhetschef för vård oc omsorg i Österåkers kommun

Hedda Odell är verksamhetschef för vård och omsorg i Österåkers kommun

Hedda Odell är verksamhetschef för vård och omsorg i Österåkers kommun. Det innebär att hon leder kvalitetsarbetet för kommunens verksamheter inom äldreomsorg, socialpsykiatri och lagen om särskilt stöd, LSS, samt ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården. Hedda drivs av att kliva ur komfortzonen och utmana sig själv och ser till att omge sig med likasinnade för att uppnå högt uppsatta mål för verksamheten.

Vad innebär din roll?

Jag arbetar som verksamhetschef för vård och omsorg med ett delat ledarskap. Jag och min kollega driver många frågor gemensamt inom verksamheten, men jag har ett särskilt ansvar för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. Som verksamhetschef arbetar jag med att driva arbetet för kommunens verksamheter inom LSS, äldreomsorg och socialpsykiatri. Jag driver det strategiska arbetet med mål och resultatstyrningen och är operativ ledare för legitimerad personal inom hälso- och sjukvård.

Vilka uppdrag och arbetsuppgifter kan du få?

Det handlar bland annat om att göra kvalitetsledningssystemet levande med aktuella processer, riskbedömningar, rutiner, avvikelser och egenkontroller, omvärldsbevakning samt driva utvecklings- och digitaliseringsarbetet inom vård och omsorg. Jag upprättar patientsäkerhetsberättelser, ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom mina verksamheter och hanterar olika personalärenden.

Varför är din roll viktig?

Jag ansvarar för patientsäkerhet som verksamhetschef för hälso- och sjukvård. Dessutom ansvarar jag tillsammans med enhetscheferna för att driva kvalitetsarbetet mot en högsta nivå. Min egen drivkraft utgår från att kunna erbjuda våra kunder vård av högsta kvalitet med möjlighet för kunden att känna trygghet, delaktighet och självständighet.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det bästa med mitt arbete är att den ena dagen aldrig är den andra lik. Det gör att det alltid finns utvecklingsmöjligheter och möjlighet att lära något nytt. Jag arbetar med att driva strategiska och operativa processer parallellt, vilket bidrar till och ger en helhetsbild av vård- och omsorgsområdet. Särskilt intressant är det att vård och omsorg befinner sig i ett förändringsarbete med att ta stöd av digitalisering inom verksamheten, vilket är ett område jag brinner för.

Vad är det svåraste med ditt jobb?

Att göra rätt prioriteringar

Vilka andra roller har du haft sen du började i Österåkers kommun?

Jag har haft två roller- dels handläggare för kvalitet och utveckling, dels enhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten.

Vad gjorde att du ville byta roll till den du har idag?

Mitt långsiktiga mål har varit att arbeta som verksamhetschef. När möjligheten öppnades inom förvaltningen såg jag det som nästa steg i karriären. Det var såklart en stor utmaning och en stor roll att axla, men min nyfikenhet och egen drivkraft fick mig att våga ta steget.

Hur var det att gå från medarbetare till chef?

Det är en omställning att arbeta som chef och det tar ett tag att växa in i en chefsroll. Du ställs ständigt inför nya frågor och problem att lösa och du behöver hitta en balans mellan chefskap och ledarskap. Jag gick från att vara handläggare för kvalitet och utveckling till en enhetschefsroll för 2 år sedan. Jag hade en relation sedan tidigare till mina blivande medarbetare, men jag hade inte arbetat direkt inom den enheten. Det har tagit en tid att komma in i rollen och hitta balansen. Jag har haft en del utmaningar, men jag har hela tiden haft bra stöd från min chef, chefskollegor och HR.

Vad är det bästa med att ha Österåkers kommun som arbetsgivare?

Frihet, flexibilitet och trygghet, möjlighet att driva utveckling samt att få arbeta med engagerade och kompetenta kollegor och medarbetare.

Hur kan Österåkersborna märka av ditt arbete i praktiken?

Vi arbetar för att erbjuda en god, kvalitativ och säker vård till våra kunder inom kommunens verksamheter för LSS och äldreomsorg.

Hur gör du för att utvecklas i din roll?

För att utvecklas i min roll arbetar jag ständigt med omvärldsbevakning, jag sätter upp tydliga mål och planer för verksamheten. En viktig del för min personliga utveckling är att ständigt utmana min komfortzon på en lagom nivå samt våga tänka nytt. Jag försöker dessutom att omge mig av ett nätverk av personer där vi kan hjälpas åt att driva utvecklingen framåt.


Publicerad:
Senast uppdaterad: