Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 27 september klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2021-09-27.pdf Pdf, 876.8 kB. 876.8 kB 2021-09-21 15.05
3. Protokollsutdrag - Godkännande av exploateringsavtal för utökning av värmeverket (Säby 1_7 m.fl.).pdf Pdf, 399.7 kB. 399.7 kB 2021-09-21 14.27
3. Rev. tjut - Exploateringsavtal Värmeverket 2021-09-01 rev. 2021-09-23.pdf Pdf, 564.2 kB. 564.2 kB 2021-09-27 08.46
3. Tjut - Godkännande av exploateringsavtal för Utökning av Värmeverket (Säby 1 7 m.fl.).pdf Pdf, 589.5 kB. 589.5 kB 2021-09-21 14.27
3. Revideringar efter KS-utskott.pdf Pdf, 120.2 kB. 120.2 kB 2021-09-27 08.46
3. Bilaga 3. Fastighetsreglering.pdf Pdf, 371.4 kB. 371.4 kB 2021-09-21 14.27
3. Bilaga 4. Överenskommelse om fastighetsreglering.pdf Pdf, 327.2 kB. 327.2 kB 2021-09-21 14.27
3. Bilaga 5. Ledningsrätt.pdf Pdf, 176.1 kB. 176.1 kB 2021-09-21 14.27
3. Bilaga 6. Ritning vegetation punkt II.pdf Pdf, 568.4 kB. 568.4 kB 2021-09-21 14.27
3. Bilaga 7. Lokalisering vegetation punkt III.pdf Pdf, 278.6 kB. 278.6 kB 2021-09-21 14.27
3. Bilaga 8. Dagvattenutredning.pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2021-09-21 14.27
3. Bilaga, rev. 2021-09-23, Exploateringsavtal.pdf Pdf, 619 kB. 619 kB 2021-09-27 08.46
3. Bilaga. Exploateringsavtal för Utökning av Värmeverket (Säby 1 7 m.fl.).pdf Pdf, 161.9 kB. 161.9 kB 2021-09-21 14.27
4. Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för utökning av värmeverket (Säby 1_7 m.fl.).pdf Pdf, 420.2 kB. 420.2 kB 2021-09-21 14.27
4. Tjut - Antagande av detaljplan för Utökning av Värmeverket (Säby 1 7 m.fl.).pdf Pdf, 573.6 kB. 573.6 kB 2021-09-21 14.27
4. Bilaga 1. Antagandehandling Värmeverket 210813.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2021-09-21 14.27
4. Bilaga 2. Samrådsredogörelse 210303.pdf Pdf, 219.3 kB. 219.3 kB 2021-09-21 14.27
4. Bilaga 3. Granskningsutlåtande 210813.pdf Pdf, 169.2 kB. 169.2 kB 2021-09-21 14.27
4. Bilaga. Utökning av värmeverket A3-L.pdf Pdf, 866.6 kB. 866.6 kB 2021-09-21 14.27
5. Protokollsutdrag - Godkännande av exploateringsavtal för Runö 7_123.pdf Pdf, 402.8 kB. 402.8 kB 2021-09-21 14.27
5. Tjut - Godkännande av exploateringsavtal för Runö 7 123.pdf Pdf, 565.9 kB. 565.9 kB 2021-09-21 14.27
5. Bilaga. Exploateringsavtal Runö 7.123.pdf Pdf, 6.1 MB. 6.1 MB 2021-09-21 14.27
6. Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för Runö 7_123.pdf Pdf, 417.6 kB. 417.6 kB 2021-09-21 14.27
6. Tjut - Antagande av detaljplan för Runö 7 123.pdf Pdf, 569.5 kB. 569.5 kB 2021-09-21 14.27
6. Bilaga 1. Antagandehandling.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-09-21 14.27
6. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 148 kB. 148 kB 2021-09-21 14.27
6. Bilaga 3. Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 141.9 kB. 141.9 kB 2021-09-21 14.27
6. Bilaga. Plankarta A3-L.pdf Pdf, 678.8 kB. 678.8 kB 2021-09-21 14.27
7. Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för Slussholmen.pdf Pdf, 552.3 kB. 552.3 kB 2021-09-21 14.28
7. Tjut - Antagande av detaljplan för Slussholmen.pdf Pdf, 595.2 kB. 595.2 kB 2021-09-21 14.28
7. Bilaga 1. Antagandehandling 210813.pdf Pdf, 9.1 MB. 9.1 MB 2021-09-21 14.28
7. Bilaga 2. Intrångskarta 20210813.docx.pdf Pdf, 769.1 kB. 769.1 kB 2021-09-21 14.28
7. Bilaga 3. Dom Vattenverksamhet.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2021-09-21 14.28
7. Bilaga 4. Samrådsreogörelse 201221.pdf Pdf, 419.2 kB. 419.2 kB 2021-09-21 14.28
7. Bilaga 5. Granskningsutlåtande Slussholmen 210902.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-09-21 14.28
7. Bilaga. DP_Slussen Antagande- A3-S.pdf Pdf, 718.7 kB. 718.7 kB 2021-09-21 14.28
7. Bilaga. IL_Slussen Antagande- A3-S.pdf Pdf, 780.9 kB. 780.9 kB 2021-09-21 14.28
8. Protokollsutdrag - Förnyat avtal om regional samverkan inom Energi- och klimatrådgivning – EKR.pdf Pdf, 530 kB. 530 kB 2021-09-21 14.28
8. Tjut. Förnyat avtal om regional samverkan inom Energi- och klimatrådgivning – EKR.pdf Pdf, 569.8 kB. 569.8 kB 2021-09-21 14.28
8. Bilaga 1. Samverkansöverenskommelse EKR 2022-2025.pdf Pdf, 142.6 kB. 142.6 kB 2021-09-21 14.28
8. Bilaga 2. Sammanfattande förändringar ny samverkansöverenskommelse 2022-2025.pdf Pdf, 98.9 kB. 98.9 kB 2021-09-21 14.28
8. Bilaga 3. Rekommendation Samverkansöverenskommelse för Energi- och klimatrådgivning 2022-2025.pdf Pdf, 125.6 kB. 125.6 kB 2021-09-21 14.28
9. Protokollsutdrag - Uppdrag – Detaljplan för Valsjöskogen, etapp 2.pdf Pdf, 285.9 kB. 285.9 kB 2021-09-23 09.15
9. Tjut - Planuppdrag för Valsjöskogen etapp 2.pdf Pdf, 628 kB. 628 kB 2021-09-23 09.15
9. Bilaga 1. Karta, avgränsning etapp 2.pdf Pdf, 350.8 kB. 350.8 kB 2021-09-23 09.15
10. Protokollsutdrag - Detaljplan för Runö 7_15 m.fl. - Yttrande till Mark och miljööverdomstolen.pdf Pdf, 335.6 kB. 335.6 kB 2021-09-21 14.28
10. Tjut - Detaljplan för Runö 7_15 m.fl. - Yttrande till Mark och miljööverdomstolen.pdf Pdf, 559.9 kB. 559.9 kB 2021-09-21 14.28
10. Bilaga 1 Yttrande mark- och miljööverdomstolen.pdf Pdf, 117 kB. 117 kB 2021-09-21 14.28
10. Bilaga 2 föreläggande från MMÖD.pdf Pdf, 4.6 MB. 4.6 MB 2021-09-21 14.28
11. Protokollsutdrag - Uppföljning av Österåkers kommuns översiktsplan 2040, Stad, skärgård och landsbygd.pdf Pdf, 594 kB. 594 kB 2021-09-21 14.29
11. Tjut - Uppföljning av Österåkers kommuns översiktsplan 2040, Stad, skärgård och landsbygd.pdf Pdf, 592.9 kB. 592.9 kB 2021-09-21 14.29
12. Protokollsutdrag - Uppföljning av VA-plan.pdf Pdf, 435 kB. 435 kB 2021-09-21 14.29
12. Tjut - Uppföljning av VA-plan.pdf Pdf, 557.8 kB. 557.8 kB 2021-09-21 14.29
13. Protokollsutdrag - Riktlinjer för bostadsförsörjningen.pdf Pdf, 471.1 kB. 471.1 kB 2021-09-21 14.29
13. Tjut - Riktlinjer för bostadsförsörjningen.pdf Pdf, 583.4 kB. 583.4 kB 2021-09-21 14.29
14. Protokollsutdrag - Taxa för parkeringsavgifter på allmän platsmark.pdf Pdf, 1012.5 kB. 1012.5 kB 2021-09-21 14.29
14. Tjut - Taxa för parkeringsavgifter på allmän platsmark.pdf Pdf, 589.6 kB. 589.6 kB 2021-09-21 14.29
14. Bilaga 1. Konsekvensanalys Införande av parkeringsavgifter 2021-08-19.pdf Pdf, 170.7 kB. 170.7 kB 2021-09-21 14.29
14. Bilaga 2. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2021-06-08.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2021-09-21 14.29
15. Protokollsutdrag - Kollektivtrafikplan 2050.pdf Pdf, 422.7 kB. 422.7 kB 2021-09-21 14.29
15. Tjut - Kollektivtrafikplan 2050.pdf Pdf, 574.7 kB. 574.7 kB 2021-09-21 14.29
15. Bilaga 1. Österåkers kommuns svar på remisshandling Kollektivtrafikplan 2050.pdf Pdf, 103.7 kB. 103.7 kB 2021-09-21 14.29
15. Bilaga 2 - Stockholm Nordosts remissvar på Kollektivtrafikplan 2050, 2021-09-17.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2021-09-21 15.45
15. Bilaga 2. Remissvar kollektivtrafikplan.pdf Pdf, 437 kB. 437 kB 2021-09-21 14.29
15. Bilaga 3. Remissmissiv Kollektivtrafikplan 2050.pdf Pdf, 37.4 kB. 37.4 kB 2021-09-21 14.29
16. Protokollsutdrag - Remissvar Sjötrafikutredningen del 1- TN 2019-0440.pdf Pdf, 527 kB. 527 kB 2021-09-21 14.29
16. Tjut - Remissvar Sjötrafikutredningen del 1 - TN 2019-0440.pdf Pdf, 565.1 kB. 565.1 kB 2021-09-21 14.29
16. Bilaga 1. Sjötrafikutredning del 1 remissversion 2021.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2021-09-21 14.29
16. Bilaga 2 - Remissvar sjötrafikutredningen, Stockholm Nordost, 2021-09-17.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-09-21 15.45
16. Bilaga 2. Remissvar sjötrafik.pdf Pdf, 341.7 kB. 341.7 kB 2021-09-21 14.29
16. Bilaga 3. Rapport brygga i Österskär.pdf Pdf, 140.3 kB. 140.3 kB 2021-09-21 14.29
17. Protokollsutdrag - Kommunalt utpekade områden av kulturmiljöintresse – upplysning från Byggnadsnämnden.pdf Pdf, 546.3 kB. 546.3 kB 2021-09-21 14.29
17. Ordförandeförslag - Kommunalt utpekade områden av kulturmiljöintresse – upplysning från Byggnadsnämnden.pdf Pdf, 887.2 kB. 887.2 kB 2021-09-21 14.29
18. Protokollsutdrag - Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens och Armada Fastighets ABs upphandlingar och inköp.pdf Pdf, 533.8 kB. 533.8 kB 2021-09-21 14.29
18. Tjut - Yttrande över revisonsrapport - Granskning av kommunens och Armadas Fastighets ABs upphandlingar och inköp.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2021-09-21 14.29
18. Bilaga 1. Missiv Upphandling och inköp.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2021-09-21 14.29
18. Bilaga 2. Revisionsrapport Upphandling och inköp 2021.pdf Pdf, 183.1 kB. 183.1 kB 2021-09-21 14.29
19. Protokollsutdrag - Svar på revisionsrapport - Granskning av IT- och informationssäkerhet.pdf Pdf, 438.3 kB. 438.3 kB 2021-09-21 14.29
19. Tjut - Svar på revisionsrapport - Granskning av IT- och informationssäkerhet.pdf Pdf, 702.8 kB. 702.8 kB 2021-09-21 14.29
19. Bilaga 1. Missiv IT- och informationssäkerhet.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-09-21 14.29
19. Bilaga 2. Revisionsrapport IT-säkerhet 2021.pdf Pdf, 635.3 kB. 635.3 kB 2021-09-21 14.29
20. Protokollsutdrag - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport år 2020 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende Budget för år 2022.pdf Pdf, 401.3 kB. 401.3 kB 2021-09-21 14.29
20. Tjut - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport år 2020 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende Budget för år 2022.pdf Pdf, 695.9 kB. 695.9 kB 2021-09-21 14.29
20. Bilaga 1. (M).pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2021-09-21 14.29
20. Bilaga 2. (L).pdf Pdf, 282.5 kB. 282.5 kB 2021-09-21 14.29
20. Bilaga 3. (C).pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2021-09-21 14.29
20. Bilaga 4. (KD).pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2021-09-21 14.29
20. Bilaga 5. (S).pdf Pdf, 4.2 MB. 4.2 MB 2021-09-21 14.29
20. Bilaga 6. (RP).pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2021-09-21 14.29
20. Bilaga 7. (SD).pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-09-21 14.29
20. Bilaga 8. (V).pdf Pdf, 1017.1 kB. 1017.1 kB 2021-09-21 14.29
20. Bilaga 9. (MP).pdf Pdf, 3.5 MB. 3.5 MB 2021-09-21 14.29
21. Protokollsutdrag - Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige till nämnderna enligt 6 kap 5 § Kommunallagen.pdf Pdf, 306.5 kB. 306.5 kB 2021-09-21 15.03
21. Tjut - Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige till nämnderna enligt 6 kap 5 § Kommunallagen.pdf Pdf, 851.9 kB. 851.9 kB 2021-09-21 15.03
21. Bilaga. Sammanställd rapport daterad 2021-09-20 avseende nämndernas redovisning av delegering via reglemente och uppdrag givna i Budget 2021.pdf Pdf, 703.3 kB. 703.3 kB 2021-09-21 15.03
22. Protokollsutdrag - Svar på uppdrag att se över hur Silviacertifiering kan möjliggöras på samtliga verksamheter i kommunen genom att utforma en modell om finansiellt stöd kan sökas.pdf Pdf, 886.6 kB. 886.6 kB 2021-09-21 15.03
22. Tjut - Svar på uppdrag - Se över hur Silviacertifiering kan möjliggöras på samtliga verksamheter i kommunen genom att utforma en modell om finansiellt stöd kan sökas.pdf Pdf, 704.6 kB. 704.6 kB 2021-09-21 15.03
22. Bilaga 1 och 2. Protokollsutdrag VON samt tjut Sociaförvaltningen - Svar på uppdrag - Se över hur Silviacertifiering kan möjliggöras på samtliga verksamheter i kommunen.pdf Pdf, 5.8 MB. 5.8 MB 2021-09-21 15.03
23. Protokollsutdrag - Sammanträdestider 2022 för Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF).pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-09-21 15.03
23. Tjut - Sammanträdestider 2022 för Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF).pdf Pdf, 697.1 kB. 697.1 kB 2021-09-21 15.03
24. Protokollsutdrag - Omdisponering av Österåkers kommuns investeringsbudget.pdf Pdf, 327.9 kB. 327.9 kB 2021-09-27 11.12
24. Tjut - Omdisponering av Österåkers kommuns investeringsbudget.pdf Pdf, 558.2 kB. 558.2 kB 2021-09-27 11.11
24. Bilaga 1, Bilaga 15 Budget 2021 - Omdisponering av Österåkers kommuns investeringsbudget.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-09-27 11.11
24. Bilaga 2, Protokollsutdrag TN - Omdisponering av Österåkers kommuns investeringsbudget.pdf Pdf, 412.1 kB. 412.1 kB 2021-09-27 11.11
25. Protokollsutdrag - Ändring av avfallstaxan och slamtaxan i Österåkers kommun.pdf Pdf, 525.6 kB. 525.6 kB 2021-09-21 15.03
25. Tjut - Ändring av avfallstaxan och slamtaxan i Österåkers kommun.pdf Pdf, 441.3 kB. 441.3 kB 2021-09-21 15.03
25. Bilaga 1. Förslag till ny avfallstaxa beslutad på Österåkervattens styrelsemöte.pdf Pdf, 551.3 kB. 551.3 kB 2021-09-21 15.03
25. Bilaga 2. Protokoll från Österåkervattens styrelsemöte.pdf Pdf, 9.5 MB. 9.5 MB 2021-09-21 15.03
26. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 7_2021 från Anders Borelid (SD) - En vice rektor bör finnas i varje skola i kommunen.pdf Pdf, 441 kB. 441 kB 2021-09-21 15.03
27. Tjut - Utökat antal valdistrikt i Österåkers kommun.pdf Pdf, 696.5 kB. 696.5 kB 2021-09-23 10.29
27. Bilaga 1. Protokollsutdrag Val- och demokratinämndens sammanträde 2021-09-09, § 2_5.pdf Pdf, 488.6 kB. 488.6 kB 2021-09-23 10.29
27. Bilaga 2. Tjut - Utökat antal valdistrikt i Österåkers kommun.pdf Pdf, 564 kB. 564 kB 2021-09-23 10.29
27. Bilaga 3. Förslag till indelning av valdistrikt i Österåkers kommun.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2021-09-23 10.29
27. Bilaga 4. Nuvarande indelning av valdistrikt i Österåkers kommun.pdf Pdf, 274.4 kB. 274.4 kB 2021-09-23 10.29
29. Meddelande och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 75.1 kB. 75.1 kB 2021-09-21 15.03
Protokoll 2021-09-27 - Omedelbar justering.pdf Pdf, 349.3 kB. 349.3 kB 2021-09-27 16.37
Protokoll KS 2021-09-27.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2021-10-04 10.30

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 18 december 2020
Senast uppdaterad:
måndag 27 september 2021