Österåkers kommuns logotype

Våldsförebyggande arbete

Utbildningar och mer stöd för föräldrar, utbildningar i hedersrelaterat våld och våld i nära relationer samt mer samarbete med civilsamhället som möter våldsutsatta är några exempel kommunens våldsförebyggande arbete.

Stöd till föräldrar

Som del i det våldsförebyggande arbetet i kommunen ser vi över möjligheten att stärka föräldrastödet i form av exempelvis ABC föräldraträffar, som del i den universell främjande arbetet i kommunen, det vill säga en insats som kan erbjudas alla föräldrar i Österåkers kommun.

Läs mer om ABC föräldraträffar på Familjemottagningens webbplats.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Om du, eller någon du känner, utsätts för våld i en nära relation kan du få stöd och hjälp av socialförvaltningen. Du kan också vända dig hit om du, eller någon du känner, är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck eller om du utsätter någon för våld. Kom ihåg! Du kan vara anonym.

Läs mer om våld i nära relationer och hur du kan kontakta oss.

Det övergripande ansvaret för kommunens arbete med våld i nära relationer ligger på Trygg i Österåker. I det ingår bland annat att uppdatera kommunens styrdokument och samordna övergripande kompetenshöjande insatser och föreläsningar.

Läs mer

Webbkurs om våld - Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) på Uppsala universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Kurskatalog Rätt att veta! Hedersrelaterat våld och förtryck på mucf:s webbplats Länk till annan webbplats.

Webbkurs Heder på webbplatsen Hedersförtryck Länk till annan webbplats.

Utbildningsmaterial om våld och förtryck på Kunskapsguidens webbplats  Länk till annan webbplats.

Vilka är vi? - Origo på stockholm stads webbplats Länk till annan webbplats.

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremistiska aktörer och ideologier accepterar inte grundläggande demokratiska värden. Inom dessa ideologier rättfärdigas eller uppmuntras kränkningar av andras rätt att utöva sina grundlagsskyddande rättigheter. Det kan handla om att använda, uppmuntra till eller rättfärdiga våld eller andra former av brott för att nå sina politiska mål.

Det är dock värt att påpeka att våldsbejakande extremister inte alltid tar till fysiskt våld. De kan också ägna sig åt psykologiska våldshandlingar som olaga hot eller otillåten påverkan. Våldsbejakande extremister ägnar sig åt, uppmuntrar eller på annat sätt rättfärdigar ideologiskt motiverad brottslighet.

Det är inte förbjudet att ha våldsbejakande extremistiska åsikter. Däremot är det inte tillåtet att ta till våld eller andra brottsliga handlingar för att agera med ideologin som utgångspunkt.

Våldsbejakande extremister kan agera ensamma eller i grupp. Men så gott som alla är en del av vad som brukar beskrivas som en våldsbejakande extremistmiljö. Miljön är som en slags ideologisk gemenskap, där extremister delar idéer, organiserar sig och uppmuntrar, planerar och som yttersta konsekvens begår brott. En våldsbejakande extremistmiljö kan innehålla politiska partier eller organisationer som står varandra nära. Den kan också innehålla lösare nätverk av extremister. Dessa kan bestå av familjer eller kompisgäng, men också chatt grupper. Våldsbejakande extremistmiljöer kan alltså både vara fysiska och virtuella.

Våldsbejakande extremistmiljöer

I Sverige har Säkerhetspolisen pekat ut tre våldsbejakande extremistmiljöer:

  • Den våldsbejakande islamistiska miljön
  • Den våldsbejakande högerextrema miljön
  • Den våldsbejakande vänsterextrema miljön

Informationen är hämntad från Centret mot våldsbejakande extremism. Läs mer på deras webbplats cve.se.  Länk till annan webbplats.
Där finns också ett metodstöd för dig som yrkesverksam med oro för en individ på väg in i eller i en våldsbejakande miljö.

Förebyggande arbete

För att förhindra att barn och unga hamnar i destruktiva miljöer som våldsbejakande extremism arbetar kommunen aktivt med kartläggningar, vi tar fram aktuella lägesbilder, håller föreläsningar och kurser för kommuninvånare och personal på exempelvis skolor och inom socialförvaltningen. Det finns också rutiner för hur våldsbejakande aktiviteter eller oro för enskilda individer hanteras och slussas till rätt instans.

Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om kommunens arbete med våldsbejakande extremism.

Trygg och säkerhet
Besöksadress
Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
184 86, Åkersberga
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.