Våldsförebyggande arbete

Utbildningar och mer stöd för föräldrar, utbildningar i hedersrelaterat våld och våld i nära relationer samt mer samarbete med civilsamhället som möter våldsutsatta är några exempel kommunens våldsförebyggande arbete.

Stöd till föräldrar

Som del i det våldsförebyggande arbetet i kommunen ser vi över möjligheten att stärka föräldrastödet i form av exempelvis ABC föräldraträffar, som del i den universell främjande arbetet i kommunen, det vill säga en insats som kan erbjudas alla föräldrar i Österåkers kommun.

Läs mer om ABC föräldraträffar på Familjemottagningens webbplats.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Om du, eller någon du känner, utsätts för våld i en nära relation kan du få stöd och hjälp av socialförvaltningen. Du kan också vända dig hit om du, eller någon du känner, är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck eller om du utsätter någon för våld. Kom ihåg! Du kan vara anonym.

Läs mer om våld i nära relationer och hur du kan kontakta oss.

Det övergripande ansvaret för kommunens arbete med våld i nära relationer ligger på Trygg i Österåker. I det ingår bland annat att uppdatera kommunens styrdokument och samordna övergripande kompetenshöjande insatser och föreläsningar.

Våldsbejakande extremism

För att förhindra att barn och unda hamnar i destruktiva miljöer som våldsbejakande extremism arbetar kommunen aktivt med kartläggningar, vi tar fram aktuella lägesbilder, håller föreläsningar och kurser för kommuninvånare och personal på exempelvis skolor och inom socialförvaltningen. Det finns också rutiner för hur våldsbejakande aktiviteter eller oro för enskilda individer hanteras och slussas till rätt instans.

Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om kommunens arbete med våldsbejakande extremism.

Trygg och säkerhet
Besöksadress
Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
184 86, Åkersberga
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.