Österåkers kommuns logotype

Begravning

Ljuslyktor vid en minneslund vid firande av Allhelgonahelgen.

I Sverige ansvarar Svenska kyrkans församlingar för begravningsverksamheten. Det gäller även så kallade borgerliga begravningar. Du kan också kontakta en begravningsbyrå, som kan hjälpa dig med frågor om bouppteckning och arvskifte.

I vissa fall kan socialtjänsten bevilja ekonomiskt stöd om dödsboets tillgångar inte räcker till begravningskostnader.

Bouppteckning eller dödsboanmälan

När en person har avlidit görs en utredning av den avlidne personens ekonomi och en sammanställning av dödsboets tillgångar. Det gör man oftast i en bouppteckning. I vissa fall gör man istället en dödsboanmälan av Socialnämnden. Det gör man när:

  • det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i boet.
  • den dödes tillgångar endast räcker till begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet.

Förklaring av några begrepp

Bouppteckning

En förteckning över den avlidnes skulder och tillgångar från och med dödsdagen och framåt. Bouppteckningen upprättas i syfte att avveckla den avlidnes hem och egendom.

Dödsboanmälan

En förenklad form av bouppteckning.

Dödsbo

Namnet på en avliden persons tillgångar och skulder. En juridisk person och ett abstrakt begrepp som existerar fram till dess dödsboet upplöses genom arv eller genom registrering av bouppteckning eller dödsboanmälan.

Dödsbodelägare

Dödsbodelägare kan vara den dödes efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare. Med universell testamentstagare menas någon som får alla den avlidnes tillgångar eller en viss andel, enligt den avlidnes testamente. Delägarna av dödsboet förvaltar dödsboet tillsammans och beslutar gemensamt om vad som ska göras, exempelvis avsluta konton, sälja värdepapper eller sälja en fastighet.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.