Österåkers kommuns logotype

Ekonomiskt stöd

Många upplever att ekonomi är svårt att hantera på egen hand. Det finns olika typer av stöd för dig som har problem med din försörjning eller som vill få råd om hur du kan sköta din ekonomi.

Hjälp att sköta om ekonomin

Om du av olika skäl behöver hjälp att sköta din ekonomi och ta hand om dina tillgångar kan du få hjälp av en god man eller en förvaltare. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag från samhället som du behöver och har rätt till.

God man, förvaltare

Ekonomiskt bistånd

Om du har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Det ges som en sista utväg när alla andra alternativ är prövade. En socialsekreterare utreder och bedömer rätten till ekonomiskt bistånd utifrån socialtjänstlagen.

Ekonomiskt bistånd

Få oberoende rådgivning och stöd

Ett personligt ombud hjälper dig som har psykiskt funktionsnedsättning att ansöka om vård, stöd och service. Du får hjälp att bilda nätverk med de du behöver komma i kontakt med, exempelvis kommunen, försäkringskassan, myndigheter med flera. Du behöver ingen diagnos eller ansökan för att få hjälp.

Personligt ombud

Har du problem med din ekonomi kan du få hjälp av en budget- och skuldrådgivare med hjälp, råd och stöd. Det kan gälla frågor kring budget, hur man kan rädda sin ekonomi och att få kontroll på sina skulder.

Budget- och skuldrådgivning

Vilka lagar styr?

Österåkers kommun kan ge stöd i ekonomiska frågor till dig som bor här. Stödet styrs av ett antal lagar. De mest övergripande är socialtjänstlagen, föräldrabalken samt skuldsaneringslagen.

Skuldsaneringslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Socialtjänstlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Föräldrabalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sekretess och tystnadsplikt

All personal inom socialförvaltningen har tystnadsplikt. De får inte prata om dig och din situation med utomstående.


Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.