Ekonomiskt bistånd

Om du hamnar i ekonomiska svårigheter kan du behöva stöd för att klara den egna eller familjens försörjning. Du kan då ansöka om ekonomiskt bistånd. Målet är att biståndet ska vara kortvarigt och att du ska bli självförsörjande så snart som möjligt.

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd så ska du se över dina andra möjligheter till försörjning:

 • Om du har kontanter, pengar på banken, aktier eller fonder ska du använda dem i första hand.
 • Om du har egna tillgångar, som till exempel bil eller om du äger din bostad, kan du behöva sälja dem för att du ska få pengar till din försörjning.
 • Om du är sambo, gift eller registrerad partner måste ni ansöka tillsammans eftersom ni är skyldiga att försörja varandra.
 • Om du har rätt till andra bidrag från till exempel Försäkringskassan eller A-kassan vänder du dig dit i första hand.
 • Om du kan arbeta måste du vara aktivt arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen.
 • Om du på grund av sjukdom är förhindrad att arbeta behöver du styrka nedsatt arbetsförmåga genom aktuellt läkarintyg.

Så här ansöker du första gången

Via vår mottagningstelefon får du kontakt med en socialsekreterare som ger dig den information du behöver för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Telefonnummer: 08-540 812 20 

Mottagningens ordinarie öppettider:


Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

klockan 13–14

kl 9–10

kl 13–14

kl 9–10

kl 9–10

 

Efter kontakt med mottagningen

När du har varit i kontakt med mottagningen får du hem ett brev med information om vilka handlingar du behöver lämna in tillsammans med din ansökan.

Du lämnar in din skriftliga ansökan till servicecenter i Alceahuset tillsammans med de handlingar som är aktuella för dig. Du behöver då legitimera dig.

Är du i behov av ekonomiskt bistånd i mer än en månad får du information av din socialsekreterare hur du ska gå till väga.

E-tjänst för ansökan

För att göra ansökan via e-tjänst behöver du logga in med bank-id och bekräfta att du skickar in den. Är ni två personer som ansöker behöver ni båda bekräfta.

När du ansöker digitalt behöver du spara handlingarna i 30 dagar och kunna visa upp dessa om din ansökan väljs ut till en kontroll.

Hjälp för dig som vill veta hur du kommer igång med bank-id. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer efter ansökan?

Första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd träffar du en socialsekreterare. Syftet är att samtala om dina och familjemedlemmars behov och hur vägen till egen försörjning ska se ut samt vilket stöd vi kan erbjuda. Om ditt behov av ekonomiskt bistånd kvarstår träffar du en socialsekreterare regelbundet för att följa upp planen till självförsörjning.

Du får samtidigt kontaktuppgifter till socialsekreteraren och kan ringa hen vardagar mellan klockan 13–14. Om du kontaktat socialsekreterare genom e-post ska du få svar inom 48 timmar.

Beslut

När din ansökan är komplett gör vi vårt bästa för att du ska få ett beslut om ekonomiskt bistånd inom 14 dagar. Detta kan fördröjas vid högtider, till exempel jul och påsk, där det är röda dagar.

Om du beviljas ekonomiskt bistånd betalas det ut i samband med beslutet.

Överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. I din överklagan ska du skriva vilket beslut du överklagar och varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du överklagar får du tillsammans med avslagsbeslutet.

Läs mer om överklagan.

Hur mycket kan jag få i ekonomiskt bistånd?

Det finns en särskild riksnorm som bestäms av regeringen och som ligger till grund för beräkningen av grundläggande kostnader. Rätten till ekonomiskt bistånd gäller också skäliga kostnader. Läs mer om vad som ingår här under.

Du kan göra en egen provberäkning på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • mat
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • grundläggande hemförsäkring
 • läkarvård inom högkostnadsskydd
 • glasögon
 • akut eller nödvändig tandvård
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa
 • internetuppkoppling

Du kan göra en egen provberäkning på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.