Råd och vägledning för byggandet i Svinninge

Det strandnära området Svinningeudd och Nantes representerar Österåkers kommuns äldsta och bäst bevarade sommarhusbebyggelse. Området är en stor tillgång för kommunen i sin roll som en helhetsmiljö med stora värden.

Syfte

För att bevara områdets speciella karaktär och atmosfär krävs att nya byggnader, ändringar och tillägg av bebyggelsen görs med stor känsla och medvetenhet. Följande råd och vägledning är framtagen för att inspirera och underlätta detta arbete och öka förståelsen och kunskapen om områdets unika kvaliteter.

Beslut

Denna skrift är godkänd av Byggnadsnämnden i november 2008.

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: