Övriga planeringsunderlag

Bild

Här hittar du strategiska dokument som används i den översiktliga planeringen i Österåkers kommun.

Regionala planeringsunderlag

Kommunala planeringsunderlag

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: