Österåkers kommuns logotype

Fördjupning av översiktsplanen

Flygfotografi över delar av planområdet för Täljöviken

Flygfotografi över delar av planområdet för Täljöviken

En fördjupning av översiktsplanen är ett planinstrument som är lämpligt att använda för att utreda samband, åtgärder och konsekvenser inom ett mer avgränsat geografiskt område och med betydligt högre detaljeringsgrad, än den kommuntäckande översiktsplanen. Österåkers kommun har upprättat en fördjupad översiktsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för Täljö-Gottsunda-Näs.

Täljöviken blir en ny stadsdel vid Åkersbergas front mot havet, knutet till både centrum, kanalen och attraktiva naturområden. Förslaget bygger på en vision om småstad, trädgårdsstad och villastad. Täljöviken blir inte bara en attraktiv stadsdel att bo och verka i, den förstärker också Åkersbergas profil som skärgårdsstad.

Syfte

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att ge en samlad bild av förutsättningarna för en utbyggnad av tätorten västerut samt att redovisa konsekvenserna av detta. I den fördjupade översiktsplanen redovisas förutsättningar och problem som ska lösas för att skapa ett bra underlag för arbetet med kommande detaljplaner. Den ska belysa frågor som för sin lösning berör hela området och därför måste klarläggas innan arbetet med de enskilda planerna kan påbörjas. I den fördjupade översiktsplanen formuleras även mål och riktlinjer för kommande planarbete.

Beslut

Planen antogs av Kommunfullmäktige 2006-08-28

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.