Avfall och återvinning

Person, senior sorterar avfall och håller upp soptunnans lock

Roslagsvatten är det kommunala bolag som ansvarar för avfall och återvinning i Österåkers kommun. Roslagsvatten hämtar sopor, hushållsavfall samt latrin, slam och fett. De tar även fram förslag till avfallsplaner, avfallstaxa och avfallsföreskrifter i samråd med kommunen.

Roslagsvatten

Du vänder dig till Roslagsvatten med alla frågor som har med avfallshantering att göra. Det kan röra sig om fakturafrågor, problem med sophämtningen eller Brännbackens öppettider. Du hittar också mer information om avfall, hämtning av avfall och återvinning på Roslagsvattens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunen sköter tillsynen

Miljö- och hälsoskyddsenheten sköter tillsynen av avfallshanteringen i kommunen. Du vänder dig också till kommunen om du vill anmäla kompost, eget omhändertagande av slam eller förlängt slamsugningsintervall.

Brännbackens återvinningscentral

Roslagsvattens återvinningscentral finns vid Brännbacken strax utanför Åkersberga. Här kan du som privatperson kostnadsfritt lämna grovavfall, farligt avfall, vitvaror och förpackningar med mera. Mer information om återvinningscentraler samt öppettider​ finns på Roslagsvattens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Förpacknings- och tidningsinsamling

Återvinningsstationerna för förpackningar, tidningar och glasinsamling sköts av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Du hittar din närmaste återvinningsstation och ser när den senast tömdes via FTI:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du också felanmäla en återvinningsstation och hitta en sopsorteringsguide.

Publicerad:
Senast uppdaterad: