Österåkers kommuns logotype

Båtägare

Kvinna i båt

Österåkers kommun är en båtkommun. Här har vi samlat information som kan vara bra för dig som båtägare att känna till.

Båtbottenfärger innehåller gifter och riskerar att påverka vattenmiljön även efter att båtarna tagits upp.

För att minska riskerna för miljön bör båten spolas av på ett ställe så att spolvattnet renas innan det rinner tillbaka ner i sjön.

Genom att enbart använda godkända båtbottenfärger eller att använda metoder för att inte behöva måla båten kan man minska problemet. Flera branschorganisationer samt myndigheter är inblandade i arbetet för att minska båtbottenfärgernas påverkan på vattenmiljön.

sidan Båtbottenfärger har vi sammanställt information för dig som ska måla/skrapa båten.

Tänk på att algerna och den gamla färgen du spolar av när du tar upp båten innehåller gifter som bör tas om hand. Använd spolplatta, borsttvätt eller försök på annat sätt samla upp färg och algresterna som du spolar av båten.

Om det vid upptagning av din båt inte finns möjlighet att ta om hand den avspolade bottenfärgen i din båthamn bör du påtala detta till den som driver hamnen. Kanske finns behov att installera en spolplatta eller annan reningsutrustning.

sidan Båtbottenfärger har vi sammanställt information för dig som ska måla/skrapa båten.

Det är lag på att tömma toaletten på land

Genom att tömma båttoan på specifika tömningsstationer, och inte i hav, sjöar eller vattendrag, hjälper du till att minska övergödningen av våra vatten liksom risken för hälsoproblem. Förbudet gäller alla fritidsbåtar förutom de som är k-märkta och i hela Sveriges sjöterritorium.

Karta över tömningsstationer

Transportsyrelsens webbplats hamnkartan.net Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.hittar du en karta över tömningsstationer i Sverige. Den kartan slutade att uppdateras av Transportstyrelsen i maj 2023. 

Hushållssopor med mera

För att vi alla ska kunna njuta av ren natur och rent vatten, är det viktigt att vi hanterar avfall på rätt sätt. För dig som båtägare innebär detta att lämna allt avfall från båten i land. Fritidsbåtshamnarna ska se till att det finns mottagningsanordningar för detta.

Läs mer om avfallshantering för fritidsbåtar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns många privata och allmänna småhamnar i kommunen. Alla har de sina egna köer och avgifter.

​Båtplatser i Åkers kanal

Kommunen har ungefär 550 båtplatser i Åkers kanal. Det är Tuna Hamn som ansvarar för dessa. Intresset är stort och det är kö till platserna. Om du har frågor kontaktar du Tuna Hamn direkt.

På Tuna Hamns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om priser, slussning och annat. 

Åkersberga

I slutet av Båthamnsvägen vid Runö hamn finns en kommunal båtramp och plats för sjösättning och båtupptagning. Den är öppen för allmänheten mellan den 1 april och den 1 november klockan 06–22. Rampen är fri att användas av alla, under högsäsong så kan det uppstå väntetid. Det finns ett litet antal parkeringar i anslutning till rampen.

Vid andra tider på året än mellan 1 april och 1 november, mejla kansliet@tralhavetsbk.se eller ring 08-540 228 80.

Ljusterö

Cirka 4–5 meter bred ramp som ligger bredvid Åsättra brygga.

  • Gästparkeringar 24 timmar och hyrparkeringar finns.
  • Gästbrygga 24 timmar.
  • Sopstation, värmestuga med toalett och vatten (ej dricksvatten).

Båttjuvar passar ofta på i början och i slutet av säsongen när färre rör sig i anslutning till båtarna.

Tips från Polisen:

  • Regelbunden tillsyn av båten är viktigt, speciellt nu i början på säsongen.
  • Båtsamverkan är ett sätt att förebygga inbrott i och stöld av båtmotor/båt. Båtsamverkan innebär att du inte bara ser efter din båt utan även grannens båt. Det ökar förutsättningarna för att minska brottsligheten och skapar samtidig gemenskap.
  • Se till att båten sitter väl förankrad med ett godkänt lås, kätting eller härdad låsbygel (klass 3). Även om den står på trailer på land.
  • Stöldmärk din båt och båtmotor. En märkning gör att intresset för stöld minskar. Märk båten med skrovnumret på flera dolda ställen (t.ex. i stuvfack, bakom lådor eller i motorrummet).
  • Notera din motors identifikationsnummer och fotografera båten och båtmotorn.

Fattar du misstankar om att en stöld är på gång eller gör iakttagelser av personer och fordon som uppträder misstänkt, kontakta polisen.

Stockholms universitets "Guide till ett hållbart båtliv" hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.