Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Parkslide och Jätteloka

Österåkers kommun bekämpar jätteloka och parkslide på all mark som kommunen sköter. Privata fastighetsägare måste själv bekämpa den på sin egen tomt eller fastighet. Längs statliga vägar och järnvägar, inom väg- respektive banområde, ansvarar Trafikverket för bekämpningen.

Felanmäl invasiva växtarter

Om du upptäcker jätteloka eller parkslide i Österåker på den mark som kommunen sköter, kan du anmäla det under kategorin Park, lek och grönområden/bekämpning av invasiva växter i appen och e-tjänsten för felanmälan.

Om de invasiva växterna på inte står på kommunens mark, kan du istället rapportera in dem till Artportalen via www.invasivaarter.nu. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Jätteloka även kallad Jättebjörnloka

Jätteloka är en växt som sprider sig snabbt och har en växtsaft som kan ge hudskador. Jätteloka är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen.

Mer information om jättelokan och hur du känner igen växten finns att läsa på Naturvårdsverkets webbplats. Där kan du också läsa om andra invasiva främmande arter. Till Naturvårdsverkets information om jätteloka. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om parkslide

Parkslide är en bambuliknande växt med mycket stark spridningskraft. Den kan snabbt ta över stora områden, tränga ut andra arter och förändra livsmiljön för olika djurarter.

Parkslide omfattas idag inte av den EU-lagstiftning som rör invasiva, främmande arter, men eftersom den är mycket invasiv rekommenderar Naturvårdsverket att avstå från att plantera den och att man försöker förhindra att den sprider sig om man har den på sin mark.

Läs mer om parkslide på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.