Invasiva växter som parkslide och jätteloka

Österåkers kommun bekämpar jätteloka och parkslide på all mark som kommunen sköter. Privata fastighetsägare måste själv bekämpa den på sin egen tomt eller fastighet. Längs statliga vägar och järnvägar, inom väg- respektive banområde, ansvarar Trafikverket för bekämpningen.

Invasiva växter på kommunens mark

Har du upptäckt jätteloka eller parkslide i Österåker på den mark som kommunen sköter?

Anmäl det i vår e-tjänst Felanmälan, som även finns som app för mobilen. Välj kategorin Park, lek och grönområden/bekämpning av invasiva växter. Genom att välja kartlagret Kommunal drift och mark... ser du var kommunen har hand om driften.

Invasiva växter på annan mark

Om de invasiva växterna inte växer på kommunens mark, kan du rapportera in dem till Artportalen via webbplatsen invasivaarter.nu. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Invasiva växter på egen tomt

Har du invasiva växter på din egen tomt är du skyldig att se till att de inte sprids vidare ut till naturen där de kan orsaka skador. Det är viktigt att du hanterar växterna rätt, även efter att du har tagit bort dem.

Roslagsvatten om hur du hanterar och slänger invasiva växter på rätt sätt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips från Naturvårdsverket till dig som privatperson. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om jätteloka/jättebjörnloka

Jätteloka är en växt som sprider sig snabbt och har en växtsaft som kan ge hudskador. Jätteloka är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen.

Mer information om jättelokan och hur du känner igen växten finns att läsa på Naturvårdsverkets webbplats. Där kan du också läsa om andra invasiva främmande arter.

Läs mer om jätteloka på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om parkslide

Parkslide är en bambuliknande växt med mycket stark spridningskraft. Den kan snabbt ta över stora områden, tränga ut andra arter och förändra livsmiljön för olika djurarter.

Parkslide omfattas idag inte av den EU-lagstiftning som rör invasiva, främmande arter, men eftersom den är mycket invasiv rekommenderar Naturvårdsverket att du avstår från att plantera den. Du ska också förhindra att den sprider sig om du har den på din mark.

Läs mer om parkslide på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.